Prijavite svoj film na natječaj "Život uz granicu"


Cilj projekta je povezivanje i poticanje suradnje izmedu organizacija koje se bave djecom i mladima – Društava Naša djeca u Hrvatskoj i Zveza prijateljev mladine u Sloveniji, prijenos znanja i dobre prakse na teme antidiskriminacije, dječje participacije i kulturalne suradnje te podizanje javne svijesti lokalnog stanovništva o važnosti suživota na pograničnom području prihvaćanjem i uvažavanjem različitosti i ljudskih prava.
Opatija – Društvo “Naša djeca” Opatija poziva sve zainteresirane školske video klubove kao i udruge gradova i općina da se prijave na Natječaj za prijavu filmskih ostvarenja djece i mladih na temu “Život uz granicu”, čiji je cilj potaknuti i nadahnuti mlade stvaraoce da istraže, vide i osjete, te u jednoj minuti ispričaju originalnu filmsku priču o tome kako vide život uz granicu.
Opatijsko Društvo aktivno je uključeno u projekt prekogranične suradnje Slovenije i Hrvatske “Otroci in mladi ne priznajo meja/Djeca i mladi ne priznaju granice”. Cilj projekta je povezivanje i poticanje suradnje izmedu organizacija koje se bave djecom i mladima – Društava Naša djeca u Hrvatskoj i Zveza prijateljev mladine u Sloveniji, prijenos znanja i dobre prakse na teme antidiskriminacije, dječje participacije i kulturalne suradnje te podizanje javne svijesti lokalnog stanovništva o važnosti suživota na pograničnom području prihvaćanjem i uvažavanjem različitosti i ljudskih prava.

U okviru projekta realizirat će se sljedeće aktivnosti: istraživanje stereotipa i predrasuda djece i mladih prema drugim nacionalnim skupinama, kampanja za smanjenje predrasuda i stereotipa “sto ljudi, sto ćudi” s nizom radionica za djecu i mlade na temu antidiskriminacije i uvažavanja različitosti, kamp za djecu i voditelje iz Dječjih vijeća Hrvatske i Otroških parlamentov Slovenije, revija jednominutnog filma na temu Život uz granicu i dječji glazbeni festival u Varaždinu.
Na natječaj se mogu prijaviti:
Društva Naša djeca i Zveze prijatelje mladine (koji sudjeluju u projektu) te školske filmske i videodružine, filmski klubovi i udruge iz gradova, općina i regija koje pokriva Operativni program IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.
Kriteriji natječaja:
– Svaki prijavitelj moze prijaviti neograničen broj ostvarenja.
– Dužina filmskog/video uratka ne smije biti duža od 60 sekundi, s naslovom i trajanjem zvuka.
– Filmska ostvarenja moraju biti prijavljenja na formatima kako je odredio organizator u Prijavnici.
– Radove dostaviti isključivo na DVD-u.
Rok za dostavu radova je 16. travnja 2012. na adresu:
SAVEZ DRUŠTAVA NASA DJECA HRVATSKE
ZA REVIJU JEDNOMINUTNOG FILMA
Amruseva 10/IV
10 000 Zagreb
Kristina Tubić / Liburnija.net

error: Content is protected !!