Prijedlog gradonačelnika Dujmića – Prodaja zgrade starog vrtića, zgrada Doma zdravlja na Novoj cesti umirovljenicima za dnevni boravak

Prijedlog gradonačelnika Dujmića – Prodaja zgrade starog vrtića, zgrada Doma zdravlja na Novoj cesti umirovljenicima za dnevni boravak

Na dnevnom redu ove sjednice Gradskog vijeća naći će se i Prijedlog za raspisivanje javnog natječaja za prodaju stare zgrade dječjeg vrtića. Početna cijena je za 20% veća (2.482.000,00 kn) od prije procijenjene vrijednosti (12.410.000,00 kuna), odnosno ukupno iznosi 14.892.000,00 kuna.

Zajedno s Prijedlogom izmjena Proračuna Grada Opatije na dnevnom redu ove sjednice Gradskog vijeća naći će se i Prijedlog za raspisivanje javnog natječaja za prodaju stare zgrade dječjeg vrtića. Početna cijena je za 20% veća (2.482.000,00 kn) od prije procijenjene vrijednosti (12.410.000,00 kuna), odnosno ukupno iznosi 14.892.000,00 kuna.

Opatija – Prijedlogom izmjena Proračuna Grada Opatije za 2019. godinu Proračun iznosi 158.129.980,00 kuna, što je povećanje važećeg proračuna za 17.553.280 kuna ili 12,49 %, a trenutni proračun, iznosi nešto više od 140 milijuna kuna.

Sve stečene potpore obiteljima s malom djecom, umirovljenicima i poduzetnicima se nastavljaju kako je i planirano, odnosno neke se, poput potpora poduzetnicima i povećavaju, uvođenjem novih poticaja za sufinanciranje natječajne dokumentacije za prijavu na europske i nacionalne fondove. Za Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa ovim smo Prijedlogom izmjena Proračuna predvidjeli dodatnih 300 tisuća kuna, zbog velikog interesa za program, kazao je gradonačelnik Dujmić.

Na tiskovnoj je istaknuto kako nisu ‘zadovoljni razinom komunalne usluge koju imamo, po pitanju zbrinjavanja otpada te smo i za unapređenje te usluge prijedlogom izmjena Proračuna predvidjeli dodatnih 250 tisuća kuna’.

– U pripremi je i nova Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, kazao je gradonačelnik te podsjetio i da je na prošloj sjednici GV donijelo izmjene UPU naselja Opatija u kojima je planirano više lokacija za potrebe MUP-a, a ovim je rebalansom planirano, za sadašnju lokaciju Policijske postaje, 300.000 kuna. Proračun Grada Opatije za 2018. ostvario je negativnu razliku prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 13.191.347,00 kuna. No, naglašavam da korisnici proračuna, od ustanova do brojnih udruga i građana, ostvaruju sva svoja prava. Osnovni razlog što je Proračun Grada Opatije za 2018. godinu ostvario negativan rezultat su manje ostvareni prihodi od prodaje imovine, nastavio je gradonačelnik. Planirana prodaja objekta u Iki nije realizirana jer nije bilo ponuda na natječaj, a u vezi planirane prodaje stare zgrade dječjeg vrtića Gradsko vijeće nije donijelo odluku o raspisivanju natječaja za prodaju tog objekta. Naime, obje nekretnine odnosno njihova procijenjena vrijednost, sačinjava najveći dio planiranih prihoda od prodaje imovine, što je bilo jasno naznačeno kod prijedloga Proračuna 2019., prvih izmjena Proračuna 2018. te u raspravi kod prijedloga za raspisivanje natječaja. Predstavnička većina u Gradskom vijeću je od te prodaje odustala uz obrazloženje da se zgrada može namijeniti u neke druge svrhe. Stranka umirovljenika je predlagala da se prenamijeni u Dnevni boravak za starije osobe. Za tu potrebu predlažemo drugo primjerenije rješenje- zgradu Doma zdravlja na Novoj cesti, kad se Dom zdravlja preseli na novu lokaciju, naglasio je Dujmić.

Zajedno s Prijedlogom izmjena Proračuna Grada Opatije na dnevnom redu ove sjednice Gradskog vijeća naći će se i Prijedlog za raspisivanje javnog natječaja za prodaju stare zgrade dječjeg vrtića. Početna cijena je za 20% veća (2.482.000,00 kn) od prije procijenjene vrijednosti (12.410.000,00 kuna), odnosno ukupno iznosi 14.892.000,00 kuna.

error: Content is protected !!