Prilazna cesta otvara novu dvoranu

dvorana_kastav…radovi na školskoj sportskoj dvorani u potpunosti su dovršeni…
…preduvjet za dobivanje uporabne dozvole za dvoranu je završetak radova i dobivanje uporabne dozvole za prilaznu cestu…

Kastav – Izrazito loše vremenske prilike ove jeseni, kada je zabilježeno više od 40 kišnih dana, nisu pogodovale izvoditeljima radova – GP Krk d.d. na izgradnji prilaznih cesta i komunalne infrastrukture do školske sportske dvorane.
To je uzrok da su prolongirani rokovi dovršetka ovih radova za siječanj 2011. godine. Radovi na školskoj sportskoj dvorani u potpunosti su dovršeni. Također je HEP dovršio izgradnju nove trafostanice TS Dvorana i izvršio potrebna spajanja visoko naponskih instalacija. U međuvremenu je izveden i niskonaponski priključak struje za sportsku dvoranu, koji omogućuje da se do kraja 2010. godine puste u probni rad svi uređaji i postrojenja u sportskoj dvorani. U ulici Put Rešetaron kbr. 11 – 17 izveden je vodovodni ogranak u dužini od 150 metara, čime su riješeni višegodišnji problemi petnaestak kućanstava ovog dijela grada za kvalitetnom vodoopskrbom. Naime, stambeni objekti na tom području imali su do sada nekvalitetne vodovodne priključke od ‘alkaten’ cijevi koji su djelom zbog starosti, a djelom i zbog prolaska teretnih vozila učestalo pucali i stvarali stanovništvu probleme i znatne troškove. Investitor ovih radova vrijednih 125.000 kuna bilo je Komunalno društvo ‘Vodovod i kanalizacija’ – Rijeka.

Liburnija.net: Radovi na prilaznoj cesti @ Kastav

Liburnija.net: Radovi na prilaznoj cesti @ Kastav


Grad Kastav osigurao je dodatnih 113.000 kuna za uređenje dijela ceste i oborinske odvodnje na tom području. Postavljeno je 990 m2 asfalta, te uređeno 40 metara oborinske odvodnje i upojni bunar. Izvođač ovih radova ukupno vrijednih 238.000 kuna bio je GP Krk d.d.
Preduvjet za dobivanje uporabne dozvole za dvoranu je završetak radova i dobivanje uporabne dozvole za prilaznu cestu. Za osiguranje kvalitetnog prometnog pristupa sportskoj dvorani, u tijeku je izgradnja dvije dionice cesta i to dionice od Jurjenića do odvojka za sportsku zonu dužine 180 metara, koja predstavlja nastavak izgradnje ceste do novog križanja Belići i dionice ceste koja povezuje tu cestu s ulazom u parkiralište sportske dvorane dužine 240 metara.
Probijena je trasa cjelokupne ceste, izvedeni potporni zidovi, te izvedene sve komunalne instalacije – fekalna i oborinska kanalizacija, telekomunikacijska instalacija, vodovod, plin, visoko i nisko naponska mreža i javna rasvjeta. Izvedena je glavnina parapetnih zidova, te postavljen veći dio betonskih rubnjaka. Nakon dovršenja radova na izgradnji parapetnih zidova i postavi rubnjaka predstoje radovi na izradi tamponske podloge, postave asfaltnih slojeva i završnom uređenju. Vrijednost radova na dvorani iznosi gotovo 36 milijuna kuna, dok su radovi na izgradnji dvaju dionica prometnica ugovoreni u iznosu od 4,45 milijuna kuna.
Veljka Spinčić Rajko / Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!