Primorsko-goranska županija lani dobila šest, a Istarska pet novih hotela

Uz šest novih hotela, Primorsko-goranska županija dobila je i jednu novu marinu – onu u Cresu!

Rijeka – Tijekom 2019. godine u Hrvatskoj je kategorizirano 56 novih hotela, kampova i marina. Najveći broj, njih čak 30, kategoriziran je visokom kategorijom, sa četiri i pet zvjezdica. Uz novootvorene, još 36 objekata povećalo je kategoriju kvalitete.

Od ukupno 43 nova hotela, najveći broj kategoriziran je u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje je otvoreno 13 objekata, a na drugom mjestu je Primorsko-goranska županija sa šest novih hotela, jednako koliko ima i Grad Zagreb. U Istarskoj županiji kategorizirano je 5 novih objekata, jednako koliko u kontinentalnim županijama zajedno.

Ministarstvo turizma kategoriziralo je u 2019. godini i 10 novih kampova s ukupno 3.252 kamp mjesta od čega 4 nova kampa visoke kategorije s 4 i 5 zvjezdica. Najveći broj novih kampova kategoriziran je u Zadarskoj županiji (4 kampa s 485 kamp mjesta) i Istarskoj županiji (2 kampa s 280 kamp mjesta), a 2 nova kampa u 2019. godini otvorena su na kontinentu (Krapinske toplice i Vrhovine u Lici).

U 2019. godini otvorene su i tri nove marine s ukupno 774 veza od kojih su dvije marine dobile kategoriju kvalitete 5 sidara. Po jedna nova marina kategorizirana je u Primorsko – goranskoj županiji (Cres), Dubrovačko – neretvanskoj županiji (Dubrovnik) i Istarskoj županiji (Medulin) dok je marini u Rovinju koja u ponudi ima 192 veza povećan standard kvalitete na 5 sidara.

– Nastavak pozitivnog trenda investiranja u hrvatski turizam očekuje se i u 2020. godini, posebice zbog plana donošenja dvaju zakona koji će pridonijeti poboljšanju investicijske klime, a radi se o Zakonu o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, koji je upućen u proceduru Vlade Republike Hrvatske te novom cjelovitom zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama s planom upućivanja u proceduru Vlade Republike Hrvatske u 2020. godini, kazali su iz Ministarstva turizma

 

error: Content is protected !!