Prireza nema, ali prihodi od prireza su u planu: Vijeće usvojilo rebalans proračuna @ Matulji

Minuta šutnje

Također, promijenio se sastav vijeća, a prisege su dali Bojan Šustar koji je zamijenio Marka Spesa (Akcija Mladih) te Gordana Galešić koja je zamijenila nedavno preminulog dugogodišnjeg vijećnika Iliju Bakića.

Ilija Bakić

Matulji – Minutom šutnje za Iliju Bakića, nedavno preminulog vijećnika iz redova HSU-a, otvorena je 12. sjednica matuljskog Oćinskog vijeća. Na relativno mirnoj sjednici općinski vijećnici prihvatili su I. Izmjene i dopune matuljskog proračuna, pa rebalansirani proračun iznosi nešto više od 62 milijuna kuna.

– Izmjene i dopune proračuna Općine Matulji, donose se s ciljem uravnoteženja prihoda i rashoda tijekom godine, a prvenstveno radi prijenosa i rasporeda prenesenih sredstava, temeljem odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godine, tekućih i kapitalnih pomoći iz županijskog i državnog proračuna, prihoda po posebnim propisima (komunalna naknada i naknada za Osojnicu), posebnih prihoda mjesnog odbora Mune te prihoda od prodanih ulaznica za manifestaciju ”Lijepom našom“. Također, i PGŽ je dodala 130 tisuća kuna pa će to biti moj amandman za uređenje ceste u RZ2, a cijeli rebalans je posložen kako smo se i dogovarali na našim zajedničkim sastancima, istaknuo je Mario Ćiković, općinski načelnik prilikom obrazloženja točke.

Stavka oko koje se povela rasprava bio je prirez koji je iskazan u projekciji proračuna, a prema tumačenju nezavisnog vijećnika Željka Grbca prijedlog nije u skladu sa zakonom.

– Činjenica je da smo se u nekoliko navrata sastali po ovom pitanja, ali i da su bila različita mišljenja. Ja ću sad iznijeti osobni stav, a to je da proračun mora biti u skladu sa zakonom. Nažalost i nakon 5 mjeseci mi ovdje imamo 3 milijuna i sto tisuća kuna predviđenog priljeva od prireza na dohodak kojeg kao što znate nismo uveli. I prema tome ja ovaj prijedlog ocjenjujem da nije realan, u skladu sa zakonom i postojećim odlukama. Mislim da rebalans moramo napraviti kako treba, a ne da radimo debalans, istaknuo je Grbac.

Grbac, Ćiković i Buković

Ćiković je potom objasnio ponovo stavku po stavku po prihodovnoj strani proračuna, no Grbac je inzistirao na odgovoru vezanom uz stavku prireza i trošenja novca kojeg ustvari nema u proračunu s obzirom na to da prirez nije uveden.

– Mislim da moramo razriješiti gdje ćemo suknuti tih 3 milijuna i sto tisuća te gdje ćemo to staviti u realne okvire, a ako se nađu dodatna sredstva neka se poveća standard. Ovime samo prolongiramo odluku za neko buduće vrijeme, dodao je Grbac.

– Još jedanput naglašavam da imamo minusa i sugerirano je da ne stavljam tu točku dnevnog reda te da ćemo o tome drugi put raspravljati. Sada se raspoređuje novac da se izbalansira proračun, rezimirao je Ćiković nakon čega je rebalans i donesen.

Ostale točke prošle su jednoglasno, a vijećnici su izglasali odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području općine Matulji, zatim donošenje plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2018.godinu te odluku o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana 23 Poslovne zone Rupa (K11).
Za kraj dodajmo da se promijenio sastav vijeća i da su prisege dali Bojan Šustar koji je zamijenio Marka Spesa (Akcija Mladih) te Gordana Galešić koja je zamijenila nedavno preminulog dugogodišnjeg vijećnika Iliju Bakića.

Nikola Cvjetović / PodUčkun.net

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net