Probni popis stanovništva u PGŽ u prvom dijelu ožujka

Probnim popisom rukovode i provode ga  djelatnici Zavoda za statistiku iz područnih jedinica (u našem slučaju iz Rijeke). Županijsko popisno povjerenstvo, popisne ispostave i popisni centri nemaju nikakvih obaveza glede Probnog popisa.

Rijeka – U cilju provjere metodoloških i tehničkih rješenja za predstojeći Popis stanovništva Republike Hrvatske 2021., na  prostoru Primorsko-goranske županije u razdoblju od 1. do 15. ožujka 2021. provest će se Probni popis stanovništva.

Iz Grada Opatije naveli su da će se probni popis u PGŽ provoditi u dvije faze. Prva faza je faza samopopisivanja putem aplikacije e-građani i ona traje od 1. do 7. ožujka, a druga faza je faza popisivanja na terenu koju popisivači pomoću laptopa, a uz nadzor kontrolora provode u razdoblju od 8. do  15. ožujka 2021.

Probnim popisom rukovode i provode ga  djelatnici Zavoda za statistiku iz područnih jedinica (u našem slučaju iz Rijeke). Županijsko popisno povjerenstvo, popisne ispostave i popisni centri nemaju nikakvih obaveza glede Probnog popisa. U Primorsko-goranskoj županiji u Probnom popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2021. na 10 popisnih krugova sudjelovati će 10 popisivača i 1 kontrolor.

Pored Primorsko-goranske županije, u istom razdoblju Probni popis se provodi još i na području Splitsko-dalmatinske, Varaždinske, Osječko-baranjske županije i Grada Zagreba. Sve skupa u cijeloj Republici Hrvatskoj obuhvaćeno je oko 5000 kućanstava, odnosno oko 13 000 osoba.

Popis stanovništva RH 2021. pomaknut je s dosadašnjeg planiranog termina od 1. travnja do 7. svibnja na početak lipnja, dakle od 1. 6. 2021.

error: Content is protected !!