Produljen rok za izvođenje radova @ Opatija

Do 13. lipnja 2020. za naselja Opatija, Ičići, Ika, Pobri i Oprič…

Opatija – Iz grada Opatije obavještavaju sve investitore na području Grada Opatije, odnosno izvođače radova da, sagledavajući situaciju nastalu uslijed epidemije COVID-19 i okolnosti ukazane na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije zbog omogućavanja završetka započetih radova i sprječavanja nastanka većih šteta za investitore, gradonačelnik Grada Opatije donosi Odluku kojom se privremeno i iznimno odobrava izvođenje radova za područje naselja Opatija, Ičići, Ika, Pobri i Oprič, do zaključno 13. lipnja 2020. g.

Investitori, odnosno izvođači radova dužni su poštivati druge važeće propise Grada Opatije, kao i ostale Zakonske propise. S obzirom na ranije navedeno, komunalno redarstvo će nakon proteka navedenog roka postupati temeljem važeće Odluke o privremenoj zabrani radova (SN PGŽ 39/14. i 32/17.).

error: Content is protected !!