Promocija knjige ‘Putovima Pavla Vidasa (O životu, putovanju i pisanju jednog iseljenika)’ večeras u Hreljinu

Knjigu su objavili Institut za migracije i narodnosti u Zagrebu te Katedra Čakavskog sabora „Bakarskoga kraja“ iz Škrljeva, dok je tiskanje knjige subvencioniralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Hreljin – U svibnju 2021. godine tiskana je knjiga Putovima Pavla Vidasa (O životu, putovanju i pisanju jednog iseljenika), koja će danas, 10. lipnja, s početkom u 18 sati doživjeti svoju ‘domaću’ promociju na terasi Pod kostanji iza Doma kulture u Hreljinu.

Vjekoslava Jurdana

Tom monografijom kao kritičkim izdanjem djela prema izvorniku te s dokumentarnim prilozima i znanstvenom raspravom objavljuje se Životopis Pavla Vidasa (1858. – 1928.) koji je tijekom svojega života, kao siromašni emigrant iz Hreljina u Hrvatskom primorju, putovao cijelim svijetom. Vrativši se u zavičaj, napisao je opsežan Životopis u kojem je detaljno i autentično opisao svoja putovanja. Upravo činjenica da je pisao o svojem životu i putovanjima, čini ga iznimnom pojavom među hrvatskim iseljenicima koji su odlazili u daleki svijet u potragu za poslom i zaradom.

Autori te monografije su Radovan Tadej i Vjekoslava Jurdana. Istraživši izvornu i opsežnu memoarističku građu koju je Pavao Vidas zapisao u velikoj bilježnici s naslovom Faktum Sve, Radovan Tadej priredio je cjelovit tekst Vidasova Životopisa. U popratnim prilozima prikazao je i dulju epsku pjesmu koju je napisao Pavao Vidas kao i njegov kraći prozni dodatak. Nadalje, (re)konstruirao je rodoslovni slijed Vidasove obitelji, popisao je hrvatske iseljenike koje je Vidas susretao i spomenuo u svojem rukopisu, te prikazao odabrane fotografije iz arhive obitelji Vidas.

Sa stanovišta književne teorije, književne povijesti, kao i u okviru sociologijskih istraživanja o fenomenu hrvatske odselidbe tekst Pavla Vidasa analizirala je u opsežnoj studiji Vjekoslava Jurdana. Ponajprije, ukazala je u kojoj mjeri Pavao Vidas izravno svjedoči o načinima, putevima i ciljevima hrvatske odselidbe. Zatim je u Vidasovu svjedočenju uočila snažnu i višeslojnu prisutnost elemenata književnoumjetničkog oblikovanja. Pristupila je dubinskoj interpretativnoj analizi kojom je potvrdila, da ne samo što Pavao Vidas dokumentira svoju životnu (is)povijest, već on i pripovijeda u obliku književnoumjetnički strukturirane naracije.

Budući da Vidasov tekst predstavlja jedinstveno i autentično svjedočanstvo o hrvatskom iseljeništvu, a kojih je vrlo malo, to se svjedočanstvo u ovoj monografiji promatra unutar složenog fenomena iseljeništva i pisanja u/o emigraciji. Na temelju Vidasove sudbine, ova monografija, u cjelini, prikazuje opću problematiku hrvatskoga iseljeništva kao jedinstveni izvor o toj tematici.

Radovan Tadej

Knjigu su objavili Institut za migracije i narodnosti u Zagrebu te Katedra Čakavskog sabora „Bakarskoga kraja“ iz Škrljeva. Tiskanje knjige subvencioniralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Čak tri recenzenta su recenzirala knjigu: prof. dr. sc. Estela Banov, doc. dr. sc. Sanja Grakalić Plenković i dr. sc. Tin Lemac. Prva promocija knjige održana je 20. svibnja u Zagrebu u Institutu za migracije i narodnosti, odnosno Hrvatskoj matici iseljenika što su obilno popratili i mediji.

U četvrtak, 10. lipnja 2021. godine, s početkom u 18 sati održat će se promocija na Hreljinu na terasi Pod kostanji iza Doma kulture.

Time se voljeni zavičaj odužuje Pavlu Vidasu te iskazuje poštovanje prema njegovom iznimnom svjedočanstvu o složenom fenomenu hrvatske odselidbe.

error: Content is protected !!