Proračun za 2014. godinu težak je točno 55 milijuna kuna @ Matulji

PodUčkun.net: Matuljski vijećnici

PodUčkun.net: Matuljski vijećnici

– Niz amandmana ima proceduralnu grešku jer im u potpisu stoji Željko Grbac. Postoje ovdje ”dva aršina” – jedan se primjenjuje za sedam oporbenih zastupnika, drugi za desetero vladajućih, poručio je cinično Željko Grbac.

Matulii – Točno 55 milijuna kuna iznosi proračun Općine Matulji za 2014. godinu, što je čak 35 milijuna kuna manje nego lanjske, 2013. godine. Ipak, u odnosu na proteklu godinu, najveća razlika ne odnosi se na ”temeljna” sredstva, odnosno ona ostvarena ”redovnim putem”, budući da su prihodi od poslovanja tek oko 5 milijuna kuna manji nego lani i iznose 52 milijuna kuna, već na sredstva od zaduživanja i prenesena sredstva iz ranijih razdoblja kojih je u 2013. godini bilo ukupno 30 milijuna kuna, namijenjenih uglavnom izgradnji kapitalnih objekata i zatvaranju financijske konstrukcije za preuzimanje vlasništva nad terenom u radnoj zoni Miklavija.
Najveća nepoznanica prilikom sastavljanja proračuna bila je kako će ukidanje statusa brdsko-planinskog područja utjecati na budžetsku sliku Općine Matulji.

Mario Ćiković

Mario Ćiković

– Prijedlog Proračuna Općine Matulji za 2014.-2016. godine sastavljen je uzimajući u obzir pokazatelje iz Odrednica Ministarstva financija u dijelu prihoda poreza na dohodak, a ostalih prihoda potpora, prihoda od imovine, prihoda po posebnim propisima i kapitalnih prihoda uzete su u obzir gospodarske i društvene specifičnosti naše općine pridržavajući se odredbi zakona. Osim toga treba osigurati sredstva za obveze koje dospijevaju u idućim godinama, kao što su izdvajanje sredstava u zajednički projekt kanalizacije i otplate kredita, te namjenski utrošak dobivenih potpora. Prijedlog projekcija za 2015. i 2016. godinu je u dijelu prihoda od poreza na dohodak i prihoda od tekućih pomoći iz državnog proračuna planiran pod pretpostavkom da će se u tom razdoblju prihvatiti novi Zakon o regionalnom ustroju, temeljem kojeg ćemo izgubiti dosadašnje povlastice prema Zakonu o brdsko-planinskim područjima, poručili su iz Općine Matulji.

U odnosu na 2013. godinu, tako će u sljedećih 12 mjeseci Općina Matulji imati na raspolaganju 7,5 posto manje sredstava od tekućih i kapitalnih prihoda proračuna, pri čemu je najznačajnije smanjenje potpora države i županije za gotovo 30 posto, dok su porezni prihodi planirani uz blagi pad od 3 posto.

– U 2015. godini se u odnosu na 2014. godinu planira pad od 15,1 posto zbog manje planiranih prihoda od poreza na dohodak i potpora države s osnova beneficija brdsko-planinskog područja, a u 2016. godini planira se rast od 5,7 posto u odnosu na 2015. godinu zbog povećanja poreznih prihoda, te kapitalnih prihoda od prodaje zemljišta u radnim zonama za 60 posto. Tijekom 2012. i 2013. godine kandidirali smo projekte Multimedijalne dvorane i Spomen muzeja Lipa, te tijekom 2014. i 2015. godine očekujemo državne potpore za njihovu realizaciju. Osim toga se u iduće tri godine treba uz potporu države i jedinica lokalne samouprave sanirati deponij Osojnica, poručuju iz Općine Matulji.

Željko Grbac

Željko Grbac

Prilikom rasprave o proračunu na sjednici Općinskog vijeća, koje je budžet usvojilo većinom glasova, načelnik Mario Ćiković na kritike oporbe da se u projekcijama za 2015. i 2016. godinu rezalo ”linearno” sve troškove, odgovorio je kako tek treba izraditi detaljne planove za predstojeće godine.

– Mi smo radili prema uputama Vlade koja je rekla da ostajemo bez brdsko-planinskog statusa. Zbog toga bi trebalo bitno smanjiti sve pozicije u proračunu, i to za 20 posto. To je očito neostvarivo, zbog čega ćemo morati ići u neke nove stavke, stoga nismo išli u detaljnije planiranje ovih projekcija, kazao je Ćiković.

Raspravu o proračunu u Vijeću obilježila je burna atmosfera, pogotovo nakon što je bilo jasno da se od ukupno 12 amandmana na prijedloge proračuna, od čega je pola stiglo iz oporbenih redova, prihvatilo sve amandmane HDZ-a – uglavnom vezane uz povećanje izdataka za branitelje i crkvu – ali niti jedan amandman PGS-a i nezavisnih vijećnika.
– Niz amandmana ima proceduralnu grešku jer im u potpisu stoji Željko Grbac. Postoje ovdje ”dva aršina” – jedan se primjenjuje za sedam oporbenih zastupnika, drugi za desetero vladajućih, poručio je cinično Željko Grbac.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!