Provjerite tko će vas predstavljati u MO: SDP-u s partnerima najviše mandata, odličan rezultat ‘novih lica’

Ako je usporedimo sa situacijom u Gradskom vijeću, izbori za mjesne odbore pokazali su sličnu političku sliku Opatije – SDP, pogotovo s partnerima, ima većinu u gradu, opcija bliska Ivi Dujmiću također se dobro drži, a odlični rezultati nezavisnih listi pokazuju kako ima prostora i za neko sasvim novo ime. Provjerite tko će vas predstavljati u vašem mjesnom odboru…

Opatija – Kako izgleda opatijska politička scena nakon izbora za mjesne odbore? Pa, tako da svaka strana ima nešto čime se može pohvaliti. Osim HDZ-a, koji se natjecao u gotovo svim mjesnim odborima, a često ostajao bez mjesta u vijećima te dogurao do svega deset vijećnika, ali i IDS-a koji je s dominacije na terenu spao na svega sedam vijećničkih mjesta u cijeloj Opatiji.

Prema broju vijećnika gledano, najbolje je prošao SDP koji je osvojio 33 vijećnička mjesta, a izgledno je da će dobiti četiri predsjednika mjesnih odbora. No, nezavisne liste iz „šinjela“ Ive Dujmića ostvarivale su relativno bolji rezultat ako se gleda omjer u broju mjesnih odbora na kojima su se natjecali – „dujmićevaca“ je bilo na gotovo dvostruko manje listića od SDP-ovaca koji su bili prisutni u svim mjesnim odborima, a opet su liste bliske aktualnom gradonačelniku „uzele“ 25 mandata te vjerojatno 4 predsjednička mjesta. Podbacile su tek u Voloskom i na Kosovu.

Nisu loše prošle niti „stvarno nezavisne“ opcije, uzele su ukupno 16 mandata te 3 vjerojatne pozicije predsjednika, a Akcija mladih i ostale strane osvojile su sedam vijećničkih mandata, dok će još 2 mjesta predsjednika vjerojatno pripasti opcijama koje čine većinu u Gradskom vijeću.

Na Belvederu je dominirala SDP-ova lista s partnerima, koja je dobila 6 vijećnika, a jedinim protivnicima, HDZ-u, pripalo je preostalo sedmo mjesto. U mjesnom odboru Centar 1 vladala je natprosječna izlaznost od 23 posto, što je vjerojatno zasluga dvaju nezavisnih lista koje su motivirale nove glasače. Kvarnerska inicijativa, odnosno lista koju je predvodio Ante Štampalija, osvojila je 3 glasa, jednako koliko i nezavisna opcija Rine Ravnića, bliska Ivi Dujmiću. Presudan glas kod izbora predsjednika imat će SDP i HSU.

U MO Centar 2 bile su samo dvije liste, a prevagu je odnijela ona SDP-ova s HSU-om koja je dobila 4 vijećnika. Listu HDZ-a dopala su tri mjesta. U Dobreću je pak, izrazitu većinu ostvarila lista Lorene Bašan iz „bloka“ Ive Dujmića koja je dobila 4 pozicije u Vijeću mjesnog odbora. Dva mjesta dobio je SDP u partnerstvu s Akcijom mladih, a preostalo sedmo pripalo je HDZ-u.

I u Ičićima je vladala nešto veća izlaznost i napeta borba za prednost, a za svega tri glasa odnijela ju je lista Ivana Rumca iz kojoj su pripala 4 mjesta, dok je preostala 3 uzeo IDS, a HDZ i SDP ostali su bez vijećnika.

Najveću izlaznost imala je Ika, gdje je izborima pristupilo čak 47 posto birača. Nezavsina lista Igora Sablića, bliskog opciji opatijskog gradonačelnika, „uzela“ je većinu sa 4 mjesta u MO. Druga nezavisna lista, ona Mateja Blažića, imat će 2 vijećnika, a preostalo sedmo mjesto ostvario je SDP, dok su IDS i HDZ ostali bez vijećnika.

Na Kosovu je, pak, uvjerljivu većinu ostvarila SDP-ova i HSU-ova lista, koja je osvojila čak 5 mjesta u Vijeću, a po jedno je pripalo HDZ-u i nezavisnoj listi Vladimira Brnečića, gradskog vijećnika s liste Ive Dujmića.

Pobri nemaju jasnog pobjednika, no bliža mjestu predsjednika je lista Vilima Simonea koja je osvojila tri mjesta u Vijeću. Jednako toliko ima i SDP, no s obzirom da će o svemu odlučivati glas sedmog vijećnika iz redova HDZ-a, teško je vjerovati da će članovi s te liste biti birani na predsjedničku poziciju.

U Poljanama izrazito je dominirala nezavisna lista Dalibora Klanjca koji je također blizak Ivi Dujmiću, a koji će u VMO uvesti čak 6 ljudi sa svojeg izbornog popisa. Preostalo, sedmo mjesto, pripalo je SDP-u.

Punta kolova ima pet članova u Vijeću mjesnog odbora, a po dva će dati SDP te lista IDS-a, Reformista i Akcije mladih, dok će 5. biti član HDZ-a. Čini se izvjesno da će mjesni odbor pripasti strankama koje u Vijeću imaju koaliciju, samo se trebaju dogovoriti tko će to biti. Jednaki broj vijećnika ima i Tošina, no tu će dominirati SDP koji je popunio čak 4 pozicije, dok će peta ostati HDZ-u.

Mjesni odbor Vasanska mogao bi zadržati istog predsjednika – Mladena Žigulića koji je predvodio listu Akcije mladih i osvojio tri mjesta u Vijeću. Njegov dugogodišnji kolega Emil Jeletić predvodio je IDS i osvojio 2 mjesta, a po jedno su zaslužili HDZ i SDP.

Na Veprincu, pak, dominira vijećnica Ive Dujmića Zorica Sergo čija je nezavisna lista osvojila 5 mandata, a po jedno je pripalo SDP-u i IDS-u.

Volosko će doživjeti promjenu predsjednika, budući da je listu dosadašnjeg „šefa“ Odiseja Kurelića dvostruko nadjačala „nezavisna konkurencija“ Damira Kramarića. Tako je Kramarić uzeo četiri mjesta u Mjesnom odboru, Kurelić – iz tabora Ive Dujmića – dva mjesta, a sedmo je pripalo SDP-u.

Provjerite tko će vas predstavljati u vašem mjesnom odboru…

A Opatijci su glasali ovako…

U Vijeće Mjesnog odbora DOBREĆ izabrani su:

 1. BRANKO VODOPIĆ (lista HDZ)
 2. DR.SC. LORENA BAŠAN (lista grupe birača, nositelj dr.sc. Lorena Bašan)
 3. EDITA TURKOVIĆ (lista grupe birača, nositelj dr.sc. Lorena Bašan)
 4. DRAGAN TRDIĆ (lista grupe birača, nositelj dr.sc. Lorena Bašan)
 5. MORENO NEGRIĆ (lista grupe birača, nositelj dr.sc. Lorena Bašan)
 6. MILAN TULMAN (lista SDP i AM)
 7. DIJANA SIMONČIĆ (lista SDP i AM).

U Vijeće Mjesnog odbora IČIĆI izabrani su:

 1. MARIN STARČIĆ (lista IDS)
 2. SANDA GRČEVIĆ (lista IDS)
 3. ASTRID KNEŽEVIĆ (lista IDS)
 4. IVAN RUMAC (lista grupe birača, nositelj Ivan Rumac)
 5. JELENA TULIAK (lista grupe birača, nositelj Ivan Rumac)
 6. KRISTIAN BRNEČIĆ (lista grupe birača, nositelj Ivan Rumac)
 7. ALESSANDRO ŽIGANTO (lista grupe birača, nositelj Ivan Rumac)

U Vijeće Mjesnog odbora IKA izabrani su:

 1. MATEJ BLAŽIĆ (lista grupe birača, nositelj Matej Blažić)
 2. RICARDO CRNIĆ (lista grupe birača, nositelj Matej Blažić)
 3. IGOR SABLIĆ (lista grupe birača, nositelj Igor Sablić)
 4. RADOVAN TRINAJSTIĆ (lista grupe birača, nositelj Igor Sablić)
 5. MARINO ZAHEJ (lista grupe birača, nositelj Igor Sablić)
 6. NEREO CRNIĆ (lista grupe birača, nositelj Igor Sablić)
 7. LAZAR RADMANOVIĆ (lista SDP)

U Vijeće Mjesnog odbora BELVEDER izabrani su:

 1. MILE MARUNA (lista HDZ)
 2. HARI PRISKIĆ (lista SDP, HSU, UK i AM)
 3. BRUNO STARČIĆ (lista SDP, HSU, UK i AM)
 4. ZDENKO SUŠANJ (lista SDP, HSU, UK i AM)
 5. DAVID KURTI (lista SDP, HSU, UK i AM)
 6. LARA DENONA (lista SDP, HSU, UK i AM)
 7. IVANKA GOLJA (lista SDP, HSU, UK i AM

U Vijeće Mjesnog odbora OPATIJA – CENTAR I izabrani su:

 1. RINO RAVNIĆ (lista grupe birača, nositelj Rino Ravnić)
 2. RADOVAN GREGOROVIĆ (lista grupe birača, nositelj Rino Ravnić)
 3. BRANKO RALIĆ (lista grupe birača, nositelj Rino Ravnić)
 4. ANTE ŠTAMPALIJA (lista grupe birača, nositelj Ante Štampalija)
 5. ALEKSANDAR ALOBIĆ (lista grupe birača, nositelj Ante Štampalija)
 6. EDVIN MILJEVIĆ (lista grupe birača, nositelj Ante Štampalija)
 7. CVIJETA JURANOVIĆ (lista SDP i HSU)

U Vijeće Mjesnog odbora OPATIJA – CENTAR II izabrani su:

 1. MARIN ŽEPINA, (lista HDZ)
 2. KLEMENTINA SELJAK, (lista HDZ)
 3. ELVIRA NOVAK, (lista HDZ)
 4. BISERKA LUNAČEK, (lista SDP i HSU)
 5. MARIJA SIMČIĆ, (lista SDP i HSU)
 6. BORIS LAGINJA, (lista SDP i HSU)
 7. VILMA TROŠELJ ŽIVANOVIĆ, (lista SDP i HSU)

U Vijeće Mjesnog odbora OPATIJA – KOSOVO izabrani su:

 1. MARK GREGORIĆ (lista HDZ)
 2. VLADIMIR BRNEČIĆ (lista grupe birača, nositelj Vladimir Brnečić)
 3. BRANKO MOČIBOB (lista SDP i HSU)
 4. DUŠAN KOTUR (lista SDP i HSU)
 5. MLADENKO CAREV (lista SDP i HSU)
 6. ŽELJKO RUŽIĆ (lista SDP i HSU)
 7. STEVAN ĆULAJA (lista SDP i HSU)

U Vijeće Mjesnog odbora OPATIJA – PUNTA KOLOVA izabrani su:

 1. FRANO PRIMORAC (lista HDZ)
 2. DIANA MILANOVIĆ (lista IDS, NS i AM)
 3. MARKO OREŠKOVIĆ (lista IDS, NS i AM)
 4. GORAN ĐORĐEVIĆ (lista SDP)
 5. LJILJANA KARABAIĆ (lista SDP)

U Vijeće Mjesnog odbora OPATIJA – TOŠINA izabrani su:

 1. PREDRAG WOLF (lista HDZ)
 2. ANTONIJA MANESTAR (lista SDP)
 3. MARIJANA CRNKOVIĆ (lista SDP)
 4. ADRIANO UKOVIĆ (lista SDP)
 5. GERI SMOKVINA (lista SDP)

U Vijeće Mjesnog odbora OPATIJA – VASANSKA izabrani su:

 1. MLADEN ŽIGULIĆ (lista AM)
 2. DINO ŽIGULIĆ (lista AM)
 3. SANJA BEDRAVA (lista AM)
 4. MARKO ĆORIĆ (lista HDZ)
 5. EMIL JELETIĆ (lista IDS)
 6. MILENA JELETIĆ (lista IDS)
 7. KRISTIAN TONČIĆ (lista SDP i HSU)

U Vijeće Mjesnog odbora OPATIJA – VOLOSKO izabrani su:

 1. DAMIR KRAMARIĆ (lista grupe birača, nositelj Damir Kramarić)
 2. DARIJA ŽMAK KUNIĆ (lista grupe birača, nositelj Damir Kramarić)
 3. TIN ŽULIĆ (lista grupe birača, nositelj Damir Kramarić)
 4. EMIN MAŠINOVIĆ (lista grupe birača, nositelj Damir Kramarić)
 5. ODISEJ KURELIĆ (lista grupe birača, nositelj Odisej Kurelić)
 6. KATARINA SRDOČ (lista grupe birača, nositelj Odisej Kurelić)
 7. ALESSANDRA SELAK (lista SDP)

U Vijeće Mjesnog odbora POBRI izabrani su:

 1. SINDI-ANN KRBAVAC (lista HDZ)
 2. VILIM SIMONE (lista grupe birača, nositelj Vilim Simone)
 3. IVAN ZIMMERMANN (lista grupe birača, nositelj Vilim Simone)
 4. BORIS GOLUBOVIĆ (lista grupe birača, nositelj Vilim Simone)
 5. ALEKSANDAR VIGNJEVIĆ (lista SDP, HSU)
 6. DARKO VARLJEN (lista SDP, HSU)
 7. DANKO ŽITINIĆ (lista SDP, HSU)

U Vijeće Mjesnog odbora POLJANE izabrani su:

 1. DALIBOR KLANJAC (lista grupe birača, nositelj Dalibor Klanjac)
 2. VANDA ŽIGANTO BAN (lista grupe birača, nositelj Dalibor Klanjac)
 3. PATRICIA RUMAC (lista grupe birača, nositelj Dalibor Klanjac)
 4. SILVIJA BLAŽIĆ (lista grupe birača, nositelj Dalibor Klanjac)
 5. BRUNO BELASIĆ (lista grupe birača, nositelj Dalibor Klanjac)
 6. DRAGAN KUSTURIN (lista grupe birača, nositelj Dalibor Klanjac)
 7. DAMIR ZRINŠĆAK (lista SDP, UK)

U Vijeće Mjesnog odbora VEPRINAC – UČKA izabrani su:

 1. VLADIMIR BOŠNJAK (lista IDS)
 2. ZORICA SERGO (lista grupe birača, nositeljica Zorica Sergo)
 3. DALIBOR BRUBNJAK (lista grupe birača, nositeljica Zorica Sergo)
 4. GORAN HIBLER (lista grupe birača, nositeljica Zorica Sergo)
 5. TATJANA PUŽ (lista grupe birača, nositeljica Zorica Sergo)
 6. LUCIANO BLAŽENIĆ (lista grupe birača, nositeljica Zorica Sergo)
 7. RAJKO UKIĆ (lista SDP, NS)
error: Content is protected !!