Provodi se program sufinanciranja nasada @ PGŽ

sadnica_sm…voćne vrste koje se sufinanciraju su vinova loza, maslina, smokva, badem, orah, jabuka, kruška, trešnja, šljiva, breskva, lijeska, kupina, malina, ribizla, borovnica, brusnica, aronija i jagoda…
…maksimalan iznos subvencije je 200 tisuća kuna…

Rijeka, Stara Sušica – Temeljem Zaključka Župana Primorsko-goranske županije od 11. listopada 2010. godine te Plana poslovanja i programa Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za 2010. godinu, nedavno je raspisan natječaj za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje sadnica kod podizanja voćnjaka i vinograda po Programu Obnova trajnih nasada u 2011. godini.
Evo i kriterija za ostvarivanje prava na sufinanciranje sadnica od strane Primorsko-goranske županije. Voćne vrste koje se sufinanciraju su vinova loza, maslina, smokva, badem, orah, jabuka, kruška, trešnja, šljiva, breskva, lijeska, kupina, malina, ribizla, borovnica, brusnica, aronija i jagoda. Sadnja će se sufinancirati na području Primorsko-goranske županije, a maksimalni iznos sufinanciranja sadnog materijala za pojedinog korisnika može u godini sadnje iznositi 200.000,00 kuna.
Količinski minimum za sufinanciranje sadnica po potencijalnom korisniku iznosi:
· 300 komada za lozne cijepove,
· 40 komada po vrsti za sadnice masline, smokve, badema, oraha, jabuke, kruške, trešnje, šljive, breskve i lijeske,
· 500 komada po vrsti za sadnice kupine, maline, ribizla, borovnice, brusnice i aronije,
· 1000 komada za sadnice jagode.
Potencijalni korisnik za sufinanciranje sadnica dužan je dostaviti:
· zahtjev za sufinanciranje sadnica s osobnim podacima te podacima o vrstama i sortimentu,dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
· dokaz o vlasništvu ili zakupu zemljišta na česticama na kojima je predviđena sadnja – vlasnički ili posjedovni list ne stariji od 6 (šest) mjeseci ili ovjereni Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta.
Putem Programa ”Obnova trajnih nasada u 2011. godini” Županija će sufinancirati 1/2 iznosa vrijednosti sadnog materijala korisnicima s područja gradova Čabar, Delnice, Vrbovsko, Kastav, Novi Vinodolski, Bakar, Kraljevica, Rab i Krk te općina Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Matulji, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska, Viškovo i Vrbnik.
Rok za dostavu cjelokupne dokumentacije je 30 (trideset) dana od dana objave ovog natječaja u sredstvima javnog priopćavanja, a sufinanciranje sadnog materijala predviđeno je u 2011. godini. Cjelokupnu dokumentaciju do isteka roka za dostavu dokumentacije sukladno objavljenom natječaju potencijalni korisnici dostavljaju na adresu:
CENTAR ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, STARA SUŠICA,
Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora, s naznakom “Obnova trajnih nasada u 2011. godini”.
Za sve dodatne informacije vezane za objavljeni natječaj možete se obratiti na broj telefona 051/ 819-589 ili mobitel 098/1721-256.
Davor Žic / Liburnija.net