Radionica suhozida Petrebišća @ Učka

suhozid…studenti arhitekture, etnologije i krajobrazne arhitekture od 24. srpnja do 1. kolovoza obnavljati će selo Petrebišća ispod glavnog hrpta Učke…
Učka – U suradnji udruge Dragodid i općine Mošćenička Draga pokrenuta je organizacija ljetne studentske radionice “Petrebišća 2010“ kroz koju bi se, praktičnim radom na obnovi selišta, znanja o tradicijskim graditeljskim tehnikama prenijela na novu generaciju mladih profesionalaca.
Namjera ove akcije je obnovljene objekte i uređene površine pretvoriti u sadržaje poput planinarskog skloništa za posjetitelje Parka prirode Učka i otvorenog prostora za kulturna događanja.
Suhozidna radna akcija u trajanju tjedan dana na kojoj sudjeluju studenti arhitekture, etnologije i krajobrazne arhitekture sa Sveučilišta u Zagrebu, ukupno 20 studenata, biti će popraćena gostovanjima istaknutih teoretičara i praktičara zaštite ruralne kulturne baštine. U prijevodu, obnoviti će se krov na kamenoj kućici u vlasništvu Općine – budućem planinarskom skloništu, te u sklopu zadatka Land Art – Gradnja suhozidne zmije, kao dijela mitsko-povijesne staze (vodi ak. kipar Ljubo De Karina).
suhozid1
Napušteno ljetno selište Petrebišća iznad Mošćenićke Drage smješteno je u udolini ispod glavnog hrpta Učke na nadmorskoj visini 700 m.
Uz spomeničku važnost za kulturu života na ovom prostoru, ovaj slikoviti lokalitet je nedavnim otvaranjem Mitsko- Povijesne staze Trebišća-Perun dobio i turistički značaj kao jedan od njenih punktova.
Inicijator radionice je zagrebački dio komiške udruge ‘4 grada – Dragodid’, u sastavu 2 arhitekta i jednog muzeologa-etnologa. Članovi Udruge su kao studenti 2002.-2006. organizirali slične radionice u selu Dragodid kraj Komiže na otoku Visu koje su rezultirale priručnikom za gradnju ”Mediteranska kamena kuća“.
Znanstvenu podršku su pružili Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij krajobrazne arhitekture, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za teoriju i povijest arhitekture, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju, a od gostiju najavljeni su: kipar Ljubo De Karina, arhitekti Sanja Buble, Branko Orbanić i Vedran Jukić, krajobrazni arhitekt Goran Andlar, i etnolozi Tihana Stepinac-Fabijanić, Tomo Vinšćak i Jadran Kale.
Organizatori radionice se za izuzetno vrijednu logističku potporu zahvaljuju partnerima Općini Mošćenićka Draga, Parku prirode Učka, DVD-u Sisol – Mošćenička Draga i ”Komunalacu“ iz Opatije, a posebno Vinku Škalameri i Ljubi De Karini.
Ivan Mellor
Vezane vijesti:
Tura na Trebišće
Video: Živi grad muzej
Foto: Putem starih Slavena

error: Content is protected !!