Radni sastanak vezan uz koordinaciju akcije ”Grad prijatelj djece”

Opatija nosi titulu Grada prijatelja djece od 2005. godine, a titulu je dobila među prvih pet gradova u Hrvatskoj. Glavni cilj Akcije Grad Opatija prijatelj djece je unaprijediti život djece u gradu.

Opatija – 49. sjednica Koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine – prijatelji djece s ciljem uspostave još bolje suradnje između svih dionika u životu djece održana je nedavno u uredu gradonačelnika.

Sjednici su uz gradonačelnika Ivu Dujmića te predstavnike Koordinacije na čelu sa predsjednicom Sanjom Škorić, bili nazočni i predstavnici gradskih ustanova i institucija koje su nadležne za organizaciju i planiranje programa namijenjenih djeci, odnosno na bilo koji način su u svome radu povezane s djecom.

Opatija nosi titulu Grada prijatelja djece od 2005. godine, a titulu je dobila među prvih pet gradova u Hrvatskoj. Glavni cilj Akcije Grad Opatija prijatelj djece je unaprijediti život djece u gradu.

Jedan od zaključaka s jučerašnjeg radnog sastanka gradonačelnika sa članovima Koordinacije te predstavnicima gradskih institucija i ustanova jest i onaj o nužnosti međusobne intenzivnije komunikacije i koordinacije u radu sviju kako bi se izbjeglo preklapanja manifestacija u kalendaru događanja, budući su sve one namijenjene djeci i podrazumijevaju njihovu participaciju. Kvalitetnijom komunikacijom poboljšat će se i kvaliteta i organizacija događanja namijenjenih djeci i njihovom razvoju te životu u zajednici.

Radni sastanak održan je kako bi se svi nadležni na vrijeme upoznali sa podatkom da je Opatija u rujnu domaćin 7. susreta gradova i općina na razini države koji nose počasni naslov ”gradovi i općine – prijatelji djece“ te mogli adekvatno uključiti i dati svoj doprinos u organizaciji ovog susreta.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!