Raspisan natječaj za zakup poslovnih prostora buduće sportske dvorane @ Opatija

Uvid u projektnu dokumentaciju može se izvršiti dana 16.kolovoza (četvrtak) 2012. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati, a javno otvaranje ponuda održati će se dana 05. rujna 2012.

Opatija – Jučer je otvoren je Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Sportskoj dvorani “Marino Cvetković” u Opatiji. Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 – 15,00 sati. Javno otvaranje ponuda održati će se dana 05. rujna 2012. godine (srijeda) u 13 sati, u vijećnici Grada Opatija, M.Tita 3.

Predmet zakupa su slijedeći poslovni prostori u budućoj sportskoj dvorani “Marino Cvetković”. U prizemlju ugostiteljski prostor površine 175,42 m2 zatvorenog prostora, terase površine 100,00 m2 i jedan pomoćni prostor na I. katu pvršine 43,19 m2 (stanje prostora: uređeni poslovni prostor, namjena: bistro, početni iznos mjesečne zakupnine: 21.444,67 kuna, uvećano za PDV, trajanje zakupa: 5 godina). Poslovni prostor koji se sastoji od prostora na I. katu površine 39,86 m2 (stanje prostora: uređeni poslovni prostor, namjena: caffe bar, početni iznos mjesečne zakupnine: 3.362,47 kuna, uvećano za PDV, trajanje zakupa: 5 godina) i prostora na I. i II. katu ukupne površine 693,81 m2 namijenjen fitness centru i teretani s pratećim sadržajima (sportska rekreacija, sportska poduka i trening djece i mladeži, sportska obuka, organizacija i provođenje treninga radi pripreme za natjecanja itd.) početni iznos mjesečne zakupnine iznposi 29.263,86 kuna, uvećano za PDV, a predviđeno trajanje zakupa je 5 godina.

Pismene ponude sa svim prilozima šalju se poštom ili predaju osobno u zatvorenoj koverti na adresu: OPATIJA 21 d.o.o., Opatija, M.Tita 3 (pisarnica Grada Opatije ) najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja. Uvid u projektnu dokumentaciju može se izvršiti dana 16.kolovoza (četvrtak) 2012. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati u zgradi M. Tita 3 Opatija – kancelarija direktora Opatija 21 d.o.o.

Kompletan tekst natječaja možete preuzeti klikom na ovaj link.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!