Ravnatelj KBC-a Alen Ružić podržao Ivu Letinu: Njen zdravstveni program je na najboljem tragu europskih politika

Ružić je kazao kako mu je drago da u današnjim uvjetima najveća korist za korisnike zdravstvenih usluga proizlazi iz suradnje lokalne uprave sa zdravstvenim sustavom.

Matulji – Ravnatelj KBC-a Rijeka, prof. dr. sc. Alen Ružić, podržao je jučer kandidatkinju HDZ-a za načelnicu Matulja Ivu Letinu te dio njenog programa „Oživimo Matulje“ vezanog za zdravstvenu skrb.

U to su uključeni preventivni pregledi za rano dijagnosticiranje bolesti, podrška u unaprjeđenju rada liječnika obiteljske medicine, osnivanje radnih skupina unutar Općine sa ciljem uključenja zdravstvenih djelatnika u donošenje odluka vezanih za zdravstveni sektor, zaštita majki i novorođenčadi kroz patronažnu postnatalnu skrb, zaštita kroz prenatalnu skrb za trudnice s područja Općine Matulji, radionice i predavanja na temu očuvanja zdravlja, zdrave prehrane i prevencije bolesti u suradnji sa KBC Rijeka, organizirane vježbe za trudnice, umirovljenike i ostale potrebne skupine, vježbe sa fizioterapeutima po određenim dobnim skupinama te suradnja sa KBC Rijeka, Ministarstvom zdravstva i Vladom RH.

– Zalažem se za bolju i efikasniju zdravstvenu skrb, organiziranje preventivnih pregleda s ciljem prevencije i ranog otkrivanja bolesti te uz to dodatne sistematske preglede prilagođene dobnim skupina naših sugrađana. Obiteljska medicina je temelj zdravstvene skrbi te se svakako zalažemo za unapređenje rada I jačanje pozicije obiteljskih liječnika i kroz osnivanje radnih skupina koje će se sastojati od predstavnika liječnika kako bi se u koordinaciji donosile važne odluke vezane za sektor zdravstva. Potpora profesora Ružića mi znači puno, kao i njegovi stručni savjeti i mogućnost suradnje KBC Rijeka i općine Matulji, kazala je Letina.

Ružić je kazao kako mu je drago da u današnjim uvjetima najveća korist za korisnike zdravstvenih usluga proizlazi iz suradnje lokalne uprave sa zdravstvenim sustavom.

– Uključenost zajednice u organizaciju zdravstvene zaštite i ukupne kvalitete života građana nema alternative. Program Ive Letine upravo taj dio naglašava i mislim da je na najboljem tragu europskih politika i suvremene strategije razvoja zdravstva, rekao je Ružić.

error: Content is protected !!