RAZGOVOR: Ante Štampalija – Odlučili smo kao aktivni građani preuzeti odgovornost i inicijativu

RAZGOVOR: Ante Štampalija – Odlučili smo kao aktivni građani preuzeti odgovornost i inicijativu

Ante Štampalija

Osobno sam se uvjerio da ima puno prostora za uštede na svim razinama kod upravljanja javnim gradskim novcem, a kod investicija mora se obratiti pozornost da su one dobro dimenzionirane za naše potrebe, samoodržive, te da ne stvaraju velike daljnje troškove u proračunu, kazao je Štampalija.

Opatija – Kvarnerska inicijativa, građanska inicijativa koja je svoj put započela u virtualnom svijetu, ove nedjelje imat će prvi konkretni politički ispit na izborima za Vijeća mjesnih odbora. O planovima, očekivanjima te o situaciji u Opatiji, popričali smo s inicijatorom Antom Štampalijom.

Molim te pojasni nam kako je došlo do ‘organiziranja’ Kvarnerske inicijative?
Udruga Kvarnerska inicijativa osnovana je sa sjedištem u Opatiji i okuplja građane kroz radionice aktivnog građanstva. Kako smo svakodnevno svjedoci da se gotovo sve odluke u društvu donose političkim putem postali smo svjesni da se moramo uključiti kao građani aktivnije u procese donošenja odluka i razmotriti način na koji se to čini. Kroz radionice razmatrali smo proračun, kako se financiraju određeni projekti, odlučili smo pratiti rad tijela gradske uprave i odluke gradskih vlasti, informirali smo se o rezultatima prijašnjih lokalnih izbora i koliki broj građana ne izlazi na izbore, te kako je nužno potrebno aktivirati tu skupinu građana. Odlučili smo kao aktivni građani preuzeti odgovornost i inicijativu u području od javnog interesa i želja nam je potaknuti pozitivnu promjenu djelovanjem i izricanjem svoga mišljenja.

U kratkom vremenu počeli ste okupljati, ‘barem virtualno’, veliki broj sugrađana koji nisu zadovoljni sa situacijom u Opatiji. Kakva je po vama situacija u našem gradu?
Građani su nezadovoljni prvenstveno radi loše komunikacije gradske vlasti i građana. Previše su se te „elite“ udaljile od građana. Ako želimo doći do optimalnih rješenja mora postojati kvalitetna komunikacija u oba smjera. Građani su prepoznali da aktivno radimo na uključivosti svih onih koji žele i nude bolja rješenja. U grupi ima najviše građana koji do sada nisu bili društveno aktivni, ali ima i onih koji obnašaju određene poslove i funkcije u gradu kao i članovi nekih stranaka.

Krenuli ste kao građanska inicijativa koja polako prelazi u političku inicijativu. Što je bio ‘okidač’ za bavljenjem politikom?
Ne bi rekao da ova inicijativa prelazi u političku, i dalje se okupljamo u vidu aktivnog građanstva koja se bavi društvenim temama u svome gradu. Građani putem ove inicijative postaju svjesni da mogu učiniti razliku u svojoj zajednici, a cilj nam je stvoriti mjesto u kojem je dobro živjeti i raditi. Radionice su krenule po uzoru na program Active Citizens kojeg British Council provodi diljem svijeta već 10 godina. Program je prilagođen lokalnim potrebama, a cilj je uključiti građanstvo u donošenje odluka i u projekte društvenog razvoja.

Izlazite na izbore za vijeće mjesnog odbora Centar I. s kojim kandidatima krećete u osvajanje MO Centar I?
Našu listu čine građani koji su se izjasnili da žele biti aktivni u svome gradu, to su ljudi koji vole svoj grad i imaju želju i viziju kako bi grad trebao napredovati. Ti aktivni građani su: Aleksandar Alobić, Edvin Miljević, Viktor Iglić, Una Carboni, Lana Bukarica, Klara Rabenseifner Miljević i Ante Štampalija kao nositelj liste. Mi nismo predali listu za izbore za mjesni odbor zato jer to stranka zahtjeva od nas ili zato jer smo dio neke interesne grupacije, nego zato jer želimo napraviti istinsku promjenu u našoj zajednici.

Kakva su vam očekivanja od izbora i koje su stvari najkritičnije za promjenu?
Na izborima očekujemo pobjedu, inače ne bi ni izlazili na izbore. Naši zahtjevi i borbe prema gradskim vlastima i gradskim tvrtkama bit će u smjeru kvalitetnije usluge odvoza otpada, bolji uvjeti parkiranja za one s prebivalištem u centru, gdje postoji najveći problem s parkingom. U našoj grupi predstavili smo idejno rješenje za povratak Gorova građanima, gdje bi za samo desetak parkirnih mjesta moglo se realizirati multifunkcionalno igralište 4u1, a za realizaciju bi bila dostatna sredstva mjesnog odbora. Također, predstavili smo i vježbalište u parku, te povratak klupica na predviđena mjesta, a sve kroz konzultacije s konzervatorima. Naša borbe za vezove za domicilno stanovništvo i sadržaje na plažama također neće prestati.

Ako bude potreba koalicije s kime bi ste koalirali i dali postoji opcija s kojim ne bi ‘ni pod razno’?
Nismo o tome razmišljali, nismo stranački ljudi, nezavisni smo te se nadamo da neće biti potrebe za koaliranje.

Kakvi su planovi nakon izbora?
Ništa se ne mijenja, nastavljamo s okupljanjem građana, od kojih svatko ima različita znanja te ćemo ta znanja udruživati u izradi daljnjih projekata i promišljanja kako poboljšati život u našem gradu.

Imate li već sada u planu izlazak na lokalne izbore?
To je dosta daleko, ali i dosta blizu, ovisi kako se uzme. Skoncentrirani smo na izbore za mjesni odbor kako bi dali primjer građanima u drugim mjesnim odborima da se mogu izboriti sustavno putem izbora za promjene u svojoj sredini. Rezultat na izborima za mjesne odbore ukoliko bude dobar, dao bi dobar odjek u lokalnim medijima i kod građana, ali nama u grupi ne mijenja toga puno, mi i dalje nastavljamo s okupljanjem i predlaganjem boljih rješenja, jer mislimo da su ona potrebna u svakom segmentu u ovom gradu.

Kako vi vidite Opatiju za 15 godina?
Temelj za bolju Opatiju, morao bi biti grad s jasnom vizijom, dobrom strategijom i stabilnim proračunom. Kod upravljanja gradom u budućnosti fokus mora biti na održivosti, kvaliteti života i pametnom upravljanju. Grad postoji zbog svojih stanovnika i oni moraju biti ključni u svim procesima. Nadam se da će u budućnosti grad s informacijama biti dostupan svima čime bi se unaprijedila kolektivna inteligencija i kreativna energija u gradu. Što se tiče sadržaja, u svijetu je već sve izmišljeno, ne moramo izmišljati toplu vodu, preuzeti dobre primjere sličnih destinacija i pokušati ih još poboljšati. Osobno sam se uvjerio da ima puno prostora za uštede na svim razinama kod upravljanja javnim gradskim novcem, a kod investicija mora se obratiti pozornost da su one dobro dimenzionirane za naše potrebe, samoodržive, te da ne stvaraju velike daljnje troškove u proračunu. Uvjeren sam da baš tom racionalizacijom potrošnje i uštedama, otvorio bi se put za povratak Opatije na mjesto gdje je nekad bila, samo u novijem modernijem ruhu, kroz investicije u manifestacije koje bi zaista bile prisutne tijekom cijele godine, na tjednoj razini, jer ipak imamo potencijal privući više od 200.000 ljudi u bliskom okruženju (Rijeka i okolica) koji bi dolazili redovito da smo kao destinacija prijateljski uslužno i sadržajno nastrojeni. Naravno, ima još puno toga što bi trebalo i moglo bolje, no imam osjećaj da ćemo o ovoj temi još pričati, pa da sad ne idemo pre široko.

Nekoliko riječi o sebi…
Ne bih puno o sebi, sebe vidim kao inicijatora ove inicijative koja je bila nužna da se dogodi u našem gradu. Svi građani su bitni u jednakoj mjeri, svaki glas na izborima je jednako važan, jedino takvim razmišljanjem možemo napraviti promjenu, ako se udružimo i imamo zajedničku želju i viziju za boljim rješenjima. Poduzetnik sam od 2003. godine i moj fokus u poslovnom smislu su turizam i nekretnine, nikada nisam bio član neke političke stranke, niti namjeravam biti s obzirom na stanje na političkoj sceni.

error: Content is protected !!