Razvojni potencijali Matulja: Gospodarstvo jača, ali turizam i poljoprivreda nedovoljno iskorišteni @ Matulji

Radna zona u Matuljima

Radna zona u Matuljima

Više informacija o analizi aktualnog stanja matuljskog gospodarstva i općenitog razvoja može se naći u opsežnom dokumentu na općinskim službenim stranicama. Sutra donosimo prijedloge autora Strategije za poboljšanje stanja i ubrzanje razvoja.

Matulji – Općina za ugodan život i kvalitetno poslovanje krilatica je s pod kojom je izrađen Strateški plan Matulja za razdoblje do 2020. godine, zasad samo kao prijedlog o kojem traje javna rasprava.

Kako se navodi u dokumentu, za potrebe izrade strateškog razvojnog programa Općine Matulji predviđeno je i održano sedam tematskih radnih skupina. Tematske radne skupine b ile su vezane uz razvoj društvenih djelatnosti, turizma, poljoprivrede i ruralnog razvoja, javne uprave i infrastrukture te poduzetništva i ostalih gospodarskih aktivnosti.

Lisina

Lisina

Kao jedna od značajnih pozitivnih karakteristika istaknuta je demografska slika općine – iako je stanovništvo nešto starije od hrvatskog prosjeka, značajno je mlađe od prosjeka županije. Usto, u posljednjih nekoliko desetljeća Općina Matulji bilježi stalan porast populacije, prvenstveno zbog usporenog iseljavanja mlađe populacije i doseljavanja novih stanovnika mlađe i mlađe i srednje dobi. Zbog konstantnog useljavanja, čini se da je ”domaće” stanovništvo u manjini.

– Od ukupnog stanovništva Općine, 2011. godine njih 38,55 posto je od rođenja živjelo u istome naselju, a 8,44 posto ih se selilo unutar područja Općine, što značii da 46,99 posto stanovništva Općine čini ”domicilno” stanovništvo. Čak 36,37 posto stanovnika Općine doseljeno je iz drugih općina i gradova Županije, a 7,2 posto iz ostalih županija. Značajnih 9,43 posto stanovnika Općine doselilo se iz drugih država, ponajprije Bosne i Hercegovine, Slovenije i Njemačke, navodi se u analizi aktualnog stanja u Matuljima.

Stanje zaposlenosti u Matuljima bitno je više nego na području Primorsko-goranske županije, ili čitave Hrvatske, a prema podacima FINA-e, Matulji spadaju i među općine s najvećim brojem poduzetnika i obrtnika.

– Mala i srednja poduzeća čine okosnicu gospodarstva Općine Matulji te pokretačku snagu njegovog održivog razvoja. U 2014. godini na području Općine Matulji sjedište je imalo ukupno 461 poduzeće (od kojih 459 malih i 2 srednja) u kojima je bio zaposlen 1861 djelatnik. Kao najvažnije djelatnosti ističu se trgovina na veliko i na malo, građevinarstvo i prerađivačka industrija. Uvidom u statističke podatke o broju poduzetnika i njihovim financijskim pokazateljima od 1995. godine do danas, evidentiran je pozitivan trend razvoja poduzetništva koje pridonosi gospodarskom rastu i razvoju Općine Matulji. Prema podacima iz Obrtnog registra na dan 31.12.2014. godine sa sjedištem a području Općine Matulji bio je registriran 301 obrtnik, od kojih je 294 aktivnih, dok 7 imaju tatus privremene obustave, naveli su autori u studiji. Ukupan prihod svih matuljskih poduzetnika kreće se oko 1,1 milijarde kuna (za 2014. godinu), uz porast od desetak posto u petogodišnjem razdoblju. Dobit je brže rasla – sa 50 milijuna kuna 2010. godine na 132 milijuna kuna 2014.

Kao nedovoljno iskorišteni gospodarski sektori istaknuti su poljoprivreda i turizam.

Bivši vojni objekt u Bregima

Bivši vojni objekt u Bregima

– Obzirom na klimatološke i prostorne preduvjete, uzgoj koštičavog i bobičastog voća te razvoj plasteničke proizvodnje voća, povrća i cvijeća ima mogućnosti komercijalne proizvodnje. U sektoru stočarstva, mogući je razvoj ekstenzivnog stočarstva, pri čemu bi (kao i kod uzgoja biljnih kultura, gdje bi se trebao naglasiti eko uzgoj), trebalo poticati ekološko stočarstvo s obzirom na nemogućnost razvijanja ekonomije obujma. Poljoprivredna djelatnost može pomoći razvoju poduzetništva i samozapošljavanju, uređenju ruralnih područja i rješavanju dijela socijalnih i ekonomskih problema i ima značajan socio-ekonomski potencijal. Prostor za komercijalizaciju poljoprivrednih proizvoda postoji, kako onaj sezonalni, kroz turizam, tako i onaj stalni, kroz prodajuu riječkom bazenu i na ostalim tržištima RH te u inozemstvu. Obzirom na dostupne vrste i kategorije zemljišta te sve izraženije eko preferencije potrošača, navedeno je poželjno pogotovo kroz razvoj integralne i ekološke poljoprivrede. S obzirom na mogućnosti razvoja poljoprivrede (prije svega malih poljoprivrednih gospodarstava) te mogućnosti razvoja ponajviše izletničkog i vikend turizma, potrebno je razviti točke interesa na prostoru poljoprivrednih gospodarstava te na taj način osigurati tržište za lokalno proizvedene poljoprivredne proizvode i prateće turističke usluge, naveli su autori.

Vrijednost imovine Općine Matulji deseterostruko premašuje njen godišnji budžet, no uglavnom se radi o općinskim zemljištima na koje otpada dvije trećine ukupne vrijednosti imovine. U izradi strategije, autori su istaknuli kako je iskorištenost općinske imovine zasad neadekvatna, te predložili izradu strategije koja bi omogućila kvalitetnije upravljanje.

Prometno su Matulji dobro povezani, no problem je u čestom prometnom zagušenju centra općine, pa je jedna od preporuka izrađivača usmjerena upravo prema iznalaženju rješenja rasterećenja prometa u središtu mjesta.

Više informacija o analizi aktualnog stanja matuljskog gospodarstva i općenitog razvoja može se naći u opsežnom dokumentu na općinskim službenim stranicama. Sutra donosimo prijedloge autora Strategije za poboljšanje stanja i ubrzanje razvoja.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!