Reagiranje – ACI: sve promjene poboljšale su rad tvrtke @ Opatija

marina_icici

Stupanjem na funkciju nove Uprave učinjen je snimak stanja u segmentu kadrova kroz kriterije kompetencija, znanja i vještina kako bi se provela prilagodba kadrova prema novim zahtjevima organizacije i poslovnih procesa.

Opatija – Na nedavno objavljen tekst o navodnim sukobima unutar državne tvrtke ACI, većim dijelom prenesenim s portala Index.hr, stiglo je i reagiranje od državne kompanje.

Doduše, reagiranje je usmjereno prema portalu Index.hr, čije navode demantira, no odnosi se i na dijelove teksta objavljenog na našim stranicama. Stoga reagiranje prenosimo u integralnoj verziji.

Poštovani gospodine Ćimić,

vezano uz Vaš članak objavljen na web stranicama Indeks.hr na jučerašnji dan, 19. lipnja, želimo napomenuti da je u članku izneseno niz netočnih i neprovjerenih podataka unatoč činjenici da ste na dobili odgovore na postavljena pitanja od strane ACI d.d.

Iz tog razloga molimo da se radi objektivnog izvješćivanja javnosti a prema Zakonu o medijima, (pročišćeni tekst zakona, NN 59/04, 84/11, članak 40., članak 41), na istovrijednom mjestu programskog prostora Vašeg cijenjenog portala Indeks.hr objavi cjelokupni tekst reakcije Društva ACI d.d.

Uprava ACI d.d. nema namjeru komentirati netočne navode u tekstu članka koji imaju političke konotacije, no svakako je važno napomenuti da je Vlada RH samim natječajnim postupkom koji je proveden s ciljem odabira nove Uprave ACI d.d. dala jasno do znanja da zadatak nove Uprave nije politika već razvoj poslovne strukture i poslovni napredak Društva ACI d.d.

Iznošenjem niza netočnih i neprovjerenih podataka, pretpostavki i spekulacija u članku donosite potpuno krive zaključke o poslovanju društva. Tvrdnje koje iznosite u vezi političkog sukoba nemaju nikakve osnove u stvarnosti.
Vezano uz organizacijsku strukturu Društva važno je napomenuti da je u proteklom 10-godišnjem periodu ista bila formirana na način koji u današnjim uvjetima tržišne utakmice nije adekvatan i ne dozvoljava napredak u poslovnom i procesnom smislu. Kao što smo i napomenuli u jučerašnjem odgovoru, Uprava ACI d.d. je s ciljem realizacije poslovnog programa kojim se predstavila Nadzornom odboru prilagodila postojeću sistematizaciju kriterijima koji su potrebni kako bi se realizirali strateški ciljevi i poslovni planovi.

Stupanjem na funkciju nove Uprave učinjen je snimak stanja u segmentu kadrova kroz kriterije kompetencija, znanja i vještina kako bi se provela prilagodba kadrova prema novim zahtjevima organizacije i poslovnih procesa. S istim ciljem prilagodbe i pospješenja poslovanja provedena je i rotacija određenih rukovodećih kadrova u marinama kako bi svojim znanjem podigli kvalitetu rada i usluga u marinama u kojima je to bilo nužno.

U tekstu također navodite netočne i neprovjerene brojke zaposlenih djelatnika iako smo Vam detaljne odgovore na Vaše upite dostavili putem maila tijekom jučerašnjeg dana, 18. lipnja 2013. godine. Iz tog razloga molim da se prenese točan odgovor:

1. U odgovoru ACI d.d. stoji da su oformljena 4 nova Odjela unutar kojih je i služba za strateški razvoj i EU fondove te Ured Uprave

2. U tekstu odgovora ACI d.d. također stoji da nije zaposleno 11 direktora Odjela, već:
– 4 direktora novo oformljenih Odjela
– 1 voditelj službe za strateški razvoj i EU fondove
– 1 djelatnik na upražnjeno mjesto direktora pravnih, kadrovskih i općih poslova

Dakle, zaposleno je četvoro novih djelatnika na radna mjesta direktora novo formiranih Odjela, a ne 11 kao što navodite u tekstu.

U službenom odgovoru naveli smo da je u sistematizaciji predviđeno 5 radnih mjesta za koordinatore nautike (u dosadašnjoj sistematizaciji su bila dva radna mjesta koordinatora nautike) te da je za ta radna mjesta objavljen Interni natječaj, dakle da je dana mogućnost djelatnicima ACI-ja a ne vanjskim osobama da se kandidiraju za ta radna mjesta.

Sve navedene kadrovske i strukturalne promjene dovele su do pozitivnih poslovnih rezultata već nakon 6 mjeseci rada:
– prihodi tvrtke u prvih 6 mjeseci uvećani su za 4%
– rashodi su u odnosu na proteklu godinu umanjeni za 6%
– prihodi u kategoriji mjesečnog veza uvećani su za 24%
– prihodi u kategoriji dnevnog veza (tranzita) porasli su za 16,5%
– tradicionalni gubitak prvog kvartala umanjen je u odnosu na proteklu godinu za 4,2 milijuna kuna
– sa 1. svibnjem tekuće godine a u odnosu na proteklu godinu, Društvo nije u negativi, već u pozitivi sa 3,5 milijuna kuna
– na poslovnom računu tvrtke ima 3 puta više sredstava nego u istom periodu protekle godine
– u nepunih 60 dana naplaćeno je 60% potraživanja starih od 3 do 8 godina

error: Content is protected !!