Reagiranje: Ivo Dujmić – nisam u sporu s Gradom

reagiranje_ivo_dujmic_icici-1Gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić proslijedio je redakciji portala Liburnija.net reagiranje u kojem navodi kako je Novi list iznio ”niz neistina” pišući o ”slučaju škalini”. Budući da je portal Liburnija.net prenio informaciju koju je objavio Novi list, gradonačelnik Dujmić se – pozivajući se na članak 40. i 57. Zakona o medijima – obratio sa zahtjevom za objavom demantija tih informacija.
Iako portal Liburnija.net – sukladno stavku 1. i 4. članka 42. zakona na koji se poziva gradonačelnik – nije dužan objaviti demantij, ipak to činimo kako bismo javnosti pružili mogućnost da objektivno sagleda činjenice ovog slučaja.
U nastavku pročitajte reagiranje u cijelosti.
Nije istina da sam tužio Grad niti da sam u sudskom sporu sa Gradom. Nije istina da sam dao blagoslov odnosno potpisao nalog za izvršenje radova na spornim stepenicama, nisam sudjelovao u odlučivanju o provedbi zahvata niti sam znao za njega.
Ne stoji konstatacija da je prekinuta komunikacija Veprinačkog puta te da se njime građani ne mogu koristiti.
Da zaključimo, Novi List prenio je niz neistina, među kojima one da sam tužio Grad Opatiju, da svojatam dio Veprinačkog puta, zatim da je Veprinački put prekinut, da sam potpisao izgradnju stepeništa i naposljetku da koristim vlastitu poziciju kako bih rješio problem na mom vlasništvu.
Radi boljeg razumijevanja postojećeg problema iznosim slijedeće činjenice:
God. 2001. uvidom u katastarske planove D.L.3 i D.L. 10 K.O. Veprinac ustanovljeno je neslaganje katastarskih planova za to područje. Došlo je do pogreške preklapanja i prikazivanja iste površine na dva katastarska plana, koja je pogreška očito nastala aljkavošću ondašnjih vlasti, dok se na samom zemljištu moja vlasnička i posjedovna prava nisu promijenila.
Obzirom da isto zemljište ne može biti označeno dva puta, kako na katastarskom planu i u katastarskom operatu tako je Rješenjem Ureda za katastarske i geodetske poslove 15.05.2003. godine jedan dio pogreške ispravljen. Za rješavanje preostalog dijela angažiran je odvjetnički ured 2003. godine , koji to pitanje rješava sa službama Grada bez ikakve tužbe.
2001. god. izvršena je parcelacija mog zemljišta, kojom je dozvoljena izgradnja kolnog pristupa za novogradnje. Izgradnjom betonskog kolnog prilaza uništeno je staro stepenište pri dnu Veprinačkog puta te je taj prilaz preuzeo funkciju stepenica i Veprinački put nije bio presječen i onemogućen prolaz pješacima.
12.02.2008. god., dakle puno prije početka mog mandata, predan je zahtjev Gradu Opatiji za usklađenje i prelaganje stepenica , obzirom da je funkciju starog stepeništa preuzeo novoizgrađeni put. Grad Opatija početkom 2009. godine (prije mog mandata) donosi novi UPU Ičići u kojem nema više starih stepenica, već je ucrtan novoizgrađeni dio puta.

Novoizgrađeni dio puta već je deset godina u funkciji te nije prekinuta komunikacija Veprinačkim putem, zbog toga nije bilo potrebno graditi nove stepenice a posebno ne po sredini moje zemljišne čestice.
O kakvoj je situaciji riječ, najbolje prikazuje slika spornog stepeništa i važeći UPU iz 2009. na kojem je vidljivo da stepenice nisu predviđene. Iz druge slike je razvidno da su stepenice bespotrebno izgrađene, s obzirom da je cesta s lijeve strane preuzela taj dio komunikacije.
Foto snimku situacije na terenu, koja prati ovaj tekst, možete pogledati u nastavku teksta.
reagiranje_ivo_dujmic_icici-2
reagiranje_ivo_dujmic_icici-3

error: Content is protected !!