Rebalansom pokriven manjak od 5 milijuna kuna @ GV Opatija


Vijeće Grada Opatije na svojoj je jučerašnjoj sjednici usvojilo prve izmjene proračuna za 2012. godinu, kojima su realni prihodi i rashodi smanjeni za oko 7,75 milijuna kuna.
Opatija – Točno 124.043.143 kune iznosi proračun Grada Opatije za 2012. godinu nakon jučerašnjih izmjena, što je 14 posto više na proračun prihvaćen na sjednici u prosincu, koji je težio nešto preko 109 milijuna kuna. Razlog povećanja su prenesena neutrošena sredstva namijenjena kupnji stanova za stambeno zbrinjavanje osoba sa Liste prioriteta, no u stvarnosti, realni odnos prihoda i rashoda na godišnjoj razini bliži je cifri od oko 101 milijun kuna.
– Novi prijedlog proračuna u visini od 124 milijuna kuna znači rast od 14 posto, no realno, kada se oduzmu sredstva za izgradnju gradskih stanova, on je smanjen za sedam posto. Uzevši u obzir trenutnu gospodarsku situaciju u zemlji, kao i u gradu, prostora za značajnije povećanje prihoda nema niti u dijelu općih prihoda i primitaka, a posebice u dijelu prihoda od prodaje imovine, objasnio je gradski pročelnik za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman.
Prilikom izrade rebalansa proračuna bilo je nužno smanjivati određene rashode Grada, kako u dijelu općih rashoda (javne potrebe, održavanje komunalne infrasturkture i ostali rashodi poslovanja) tako i u dijelu kapitalnih investicija koje u ovom trenutku nisu prioritet. Jerman je istaknuo kako je uravnoteženjem proračuna je pokriven i manjak u proračunu 2011. od 5 milijuna kuna. Do tog je negativnog rezultata u 2011. došlo uslijed loše ekonomske situacije u zemlji, izmjena određenih propisa kojima su prihodi jedinica lokalne samouprave niži u odnosu na ranije periode (porez na dohodak), nedovoljne suradnje državnih tijela u razmjeni informacija, posebice u pogledu raspolaganja imovinom gdje je Grad suočen sa sudskim postupcima koje vodi s državom vezano uz vlasništvo nad nekretninama.
Oporba o proračunu nije raspravljala, što je posljedica činjenice da najveći dio oporbenih vijećnika nije ostao na sjednici do ove točke, inače devete po redu. Sjednica se odužila i zbog izvješća gradonačelnika, koje je bilo prva točka dnevnog reda, a koja se pretvorila u prepucavanje oko toga koji je gradonačelnik i koja politička opcija najodgovornija za nezahvalnu situaciju s dionicama Liburnia Riviera Hotela.
Onaj dio sjednice gdje se oporba ipak pokazala iznimno aktivnom bila su vijećnička pitanja, tijekom kojih je Nikica Pažin upitao gradonačelnika je li upoznat s podatkom da predsjednik Gradskog vijeća koristi službeno vozilo Grada, dok komunalni redari na posao idu pješice, na što mu je odgovoreno kako predsjednik Vijeća službenim autom obilazi teren te nadgleda građevinske radove kao izaslanik gradonačelnika.
Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkih dijelova poslvonog prostora , koja je usklađena sa novim zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, definirano je da će Grad Opatija prodavati suvlasničke dijelove poslovnih prostora, o čemu će se donositi posebne odluke. Prihvaćen je i prijedlog Udruženja obrtnika da se pojedine namjene iz Grupe I. prebace u II. grupu, te da se koeficijenti namjene za pojedine djelatnosti također mijenjaju na način da se iz više grupe prebace u nižu. Koeficijenti zone izmijenjeni su na način da je u najvišoj grupi zadržan isključivo uži centar Opatije (od Škrbića do hotel Palace).
Zakupnina će se umanjiti počevši od mjeseca svibnja za 10 posto svim zakupcima koji sve obveze iz zakupnog odnosa podmire do kraja prethodog mjeseca. Za prosinac se zakupnina umanjuje za 50 posto. Svi ugovori o zakupu zaključivat će se za razdoblje od 5 godina najduže, a ne kao do sada na 10 godina.
Vijećnici su usvojili i odluku o darovanju nekretnine Primorsko-goranskoj županiji u Volosku za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe.
Davor Žic / Liburnija.net

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net