Reciklažno dvorište gradit će se na Tošini – Grad Opatija potvrdio novu lokaciju

U priopćenju objavljenom na gradskim stranicama istaknuto je da je Grad Opatija odabrao “lokaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta koje će se graditi između Tošine i Vage”. Ukupna je površina ovih čestica 4.414 četvornih metara. Riječ je o nekretninama u vlasništvu Grada Opatije.

Opatija – Reciklažno dvorište gradit će se na Tošini, odnosno – prema onome što se može iščitati iz službene objave Grada Opatije – na lokaciji pored POS-ovih stanova, a iznad “peze”. U priopćenju objavljenom na gradskim stranicama istaknuto je da je Grad Opatija odabrao “lokaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta koje će se graditi između Tošine i Vage”. Ukupna je površina ovih čestica 4.414 četvornih metara. Riječ je o nekretninama u vlasništvu Grada Opatije.

– Proračunom Grada za 2019. godinu osigurano je 150 tisuća kuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u Opatiji. Donošenje UPU Opatija očekuje se do polovice ove godine, a upravo je UPU-om naselja Opatija predviđena ova lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta u zoni K4. Po usvajanju UPU-a na Gradskom vijeću bit će stvoreni uvjeti za početak realizacije projekta reciklažnog dvorišta, kazali su iz gradske uprave.

Naveli su da je Grad Opatija obavezan izgraditi reciklažno dvorište sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U samom reciklažnom dvorištu mora se osigurati prihvat raznih vrsta otpada koje su propisane i Planom gospodarenja otpadom Grada Opatije i Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

– U reciklažno dvorište možete odložiti sve od papira, kartona, metala, plastike, stakla, starih baterija, lijekova kojima je istekao rok trajanja, glomaznog otpada ili bijele tehnike, bio otpada i još mnogo toga. U opatijskom reciklažnom dvorištu bit će smješteni kontejneri za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada koje nastaju u domaćinstvima. Prostor će biti zatvoren ogradnim zidom i panel ogradom kako bi bio što manje uočljiv s javnih površina. Radi poticanja razmjene i ponovne uporabe isluženih predmeta, dio prostora će biti „kutak ponovne uporabe“, poručili su iz Grada Opatije.