Registar nekretnina u funkciji @ Opatija

Svi detalji o nekretninama u vlasništvu grada od sada su dostupni putem registra nekretnina…

Sada je jednim klikom na kompjuteru moguće doznati sve podatke o nekoj nekretnini, bilo da je riječ o onoj koja se nalazi u sportskom objektu ili centru grada. Primjerice, ako je riječ o poslovnom prostoru u vlasništvu grada, može se odmah vidjeti sve relevantno za taj status – tko je u najmu, ili eventualno podnajmu, kakvi su uvjeti ugovora, poštuju li se uvjeti ugovora, sve prihodovne i rashodovne stavke, tko je i koliko uložio i je li uopće uložio u prostor koji koristi…

Opatija – Među svim jedinicama lokalne samouprave, grad Opatija prva je napravila Registar nekretnina. Posao na izradi novog alata koji će lokalnoj samoupravi bitno olakšati upravljanje gradskom imovinom započeo je 2012. u travnju. U izradi Registra nekretnina angažirana je konzultantska kuća Libusoft, uz čije je instrukcije obučeno i 10 djelatnika gradske uprave za poslove na izradi Registra nekretnina.

Na predstavljanju Registra nekretnina istaknuto je da je registrirano 3995 jedinica imovine, u vlasništvu Grada ili su date Gradu na upravljanje, a trenutna je procjena da imovina vrijedi preko 3 milijarde kuna.

Od registriranih skoro 4000 nekretnina, na njih 1838 utvrđeno je da je riječ o jedinicama u vlasništvu Grada; 386 jedinica je u mješovitom vlasništvu; 176 je u vlasništvu Republike Hrvatske; 23 jedinice nalaze se na pomorskom dobru; 13 jedinica potražuju bivši vlasnici koji su poslali zahtjev za povrat imovine, dok je 1521 jedinica još u tijeku obrade.

Registar nekretnina novi je alat gradske uprave koji omogućuje pregled sve imovine na području grada, njezin vlasnički status, namjenu korišćenja, kao i mjesto na kojem se nalazi.

Sada je jednim klikom na kompjuteru moguće doznati sve podatke o nekoj nekretnini, bilo da je riječ o onoj koja se nalazi u sportskom objektu ili centru grada. Odmah je jasno je li riječ o poslovnom ili o prostoru druge namjene; ako je riječ o poslovnom prostoru u vlasništvu grada, može se odmah vidjeti sve relevantno za taj status – tko je u najmu, ili eventualno podnajmu, kakvi su uvjeti ugovora, poštuju li se uvjeti ugovora, sve prihodovne i rashodovne stavke, tko je i koliko uložio i je li uopće uložio u prostor koji koristi…

U Registru se nalaze i svi drugi podaci o nekretninama, bilo da je riječ o zgradama, zemljištima, poslovnim prostorima, prostorima kulturne namjene, sportskim objektima, javnoj rasvjeti, dakle iscrpno su navedene sve informacije o vrsti, statusu i vrijednosti nekretnina, njihovoj funkciji, kao i statusu vlasništva te financijskim odnosima.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!