Rok za podnošenje prijedoga oko prostornog planiranja produljen do konca godine @ Opatija

…ilustracija…

Nakon zatvaranja ovog poziva izradit će se stručne podloge kojima će se analizirati zaprimljeni zahtjevi i predložena rješenja te će se takva stručna podloga dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje kao sastavni dio buduće odluke o pristupanju izradi plana.

Opatija – Velik interes pokazali su opatijski građani za temu prostornog planiranja – nakon što je tribina o urbanističkoj viziji uređenja Opatije u organizaciji Gradskog vijeća dupkom ispunila veliku dvoranu Centra Gervais, građani su se aktivnije uključili u prostorno-plansku politiku svoga grada.

Tako je velik broj građana predložio svoje inicijative, odnosno prijedloge i projekte, u sklopu izrade stručnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na području Grada Opatije, a zahtjevi pristižu i dalje, stoga su iz Grada Opatije poručili kako se rok za dostavu zahtjeva za izmjenom i dopunom prostorno planske dokumentacije produžuje do 31. prosinca.

Iz nadležnog Upravnog odjela za prostorno planiranje Grada Opatije navode još informaciju da svi prijedlozi koji sadrže značajnije zahvate u prostoru (veći zahvati od izgradnje individualne stambene građevine) moraju biti potkrijepljeni programskim rješenjem (iz kojeg će biti vidljiv izgled zahvata – vizualizacija) odnosno moraju biti na odgovarajući način obrazloženi.

Nakon zatvaranja ovog poziva izradit će se stručne podloge kojima će se analizirati zaprimljeni zahtjevi i predložena rješenja te će se takva stručna podloga dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje kao sastavni dio buduće odluke o pristupanju izradi plana.

Naglasak svih predloženih rješenja, kao i izmjena planova mora biti na održivom razvoju, što u Opatiji prije svega znači očuvanje kulturne i prirodne baštine, zaštita zelenih površina i zaštita obalnog pojasa.

Davor Žic / PodUčkun.net