Sandra Janković nova je dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Dosadašnja dekanica prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana nije se mogla kandidirati budući da je provela dva trogodišnja mandata na toj poziciji.

Sandra Janković / izvor FMTU

Opatija – Prof. dr. sc. Sandra Janković nova je dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki. Danas je održana sjednica Fakultetskog vijeća koje se moralo odlučiti između dvije kandidatkinje, jer uz prof. Janković za čelnu fakultetsku funkciju konkurirala je i prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić.

Dosadašnja dekanica prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana nije se mogla kandidirati budući da je provela dva trogodišnja mandata na toj poziciji. Prema Statutu, odluku Fakultetskog vijeća mora potvrditi i Senat Sveučilišta u Rijeci, no za razliku od Zagreba gdje „senatori“ nisu poštivali volju djelatnika Filozofskog fakulteta, riječko Sveučilište redovito potvrđuje stav kolega sa sveučilišnih sastavnica.

Sandra Janković je redovita profesorica u trajnom zvanju na FMTU Ika, a na fakultetu je zaposlena već dugi niz godina. I sama je na ovoj visokoškolskoj ustanovi stekla svoje obrazovanje – prvo diplomu, a zatim i magisterij, dok je doktorat stekla u Beču.

error: Content is protected !!