Sažetak kolegija gradonačelnika @ Opatija

novac1…danas je održan kolegij gradonačelnika Opatije, koji je donio zanimljivu novost vezanu uz poticanje zapošljavanja i poduzetništva u ovoj godini…
…sažetak s današnjeg kolegija možete pročitati u nastavku teksta…

Opatija – Radi provedbe prethodnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, tijekom ovog tjedna, na web stranici Grada Opatije biti će objavljen prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2011. godinu.
Predložene mjere, između ostalog, predviđaju jednokratne i mjesečne poticaje za novo zapošljavanje osoba s prebivalištem na području Grada, poticaje za samozapošljavanje te sufinanciranje kamata za poduzetničke kredite. Nakon analize primljenih sugestija građana i tvrtki, konačni prijedlog Programa bit će poslan Gradskom vijeću.
Na iduću sjednicu Gradskog vijeća, planiranu za 22. veljače, s današnjeg je kolegija upućeno i izvješće Savjeta mladih o radu u 2010. godini te Program za ovu godinu, kao i prijedlog promjena Statuta Dječjega gradskog vijeća
Davor Žic / Liburnija.net

error: Content is protected !!