Seminar Izrada i vođenje EU projekata @ hotel Lovran

logo_iznajmljivaci…hrvatski iznajmljivači dobit će kompletan uvid u način izrade projektne dokumentacije potrebne za dobivanje sredstava iz predpristupnih fondova EU…
…kotizacija je 200 kn, a program možete pogledati u nastavku…

Lovran – U organizaciji Hrvatske zajednice udruga obiteljskog smještaja sa sjedištem u Lovranu, i Lovran-udruge u turizmu, ove subote 20. studenog 2010. u lovranskom hotelu Lovran održat će se seminar Izrada i vođenje EU projekata.
– Hrvatska zajednica udruga obiteljskog smještaja prijavila je na natječaj Ministarstva turizma projekt s ciljem provedbe seminara o izradi i vodenju EU projekata kako bi hrvatski iznajmljivači dobili kompletan uvid u način izrade projektne dokumentacije potrebne za dobivanje sredstava iz predpristupnih fondova EU. Ministarstvo turizma dodjelilo nam je sredstva potpore, a projekt se mora realizirati do kraja studenog ove godine, kazali su uime organizatora predsjednik HZUOS Tomislav Radičević i tajnica Nada Klemenc, koji pozivaju sve udruge da na seminar pošalju svoje predstavnike. Kotizacija je 200 kn, a program možete pogledati u nastavku.
Subota, 20. studenog 2010.
10,45 – 11,00 sati – okupljanje polaznika seminara
11,00 – 12,30 sati Prvi dio seminara:
1. RH i procesi EU integracije
2. Potrebe za provođenje EU projekata
3. Primjeri projekata koji spajaju turizam i kulturu iz prakse RRA PORIN
4. Pretpristupni fondovi EU
– Vrste programa
– Prihvatljivost aplikanta, prihvatljivost projekta
Predavači: Doris Sošić, dipl.oec.
Mr.sc. Ernest Cukrov

12,30 – 13,30 sati
5. Izrada i vođenje EU projekata:
– Projektni ciklus
– Stablo problema
– Stablo ciljeva
– Popunjavanje projektne aplikacije
– Logička matrica
– Budžet
– Implementacija projekta
Predavač: Suzana Belošević Romac, dipl.soc.
13,30 – 14,30 sati – ručak
14,30 – 16,00 sati Drugi dio seminara:
6. PRAG – Pravila EU za provođenje projekata
7. Predstavljanje dobre prakse prihvaćenog i provedenog projekta EU
8. Pitanja i diskusija
Predavač: Suzana Belošević Romac, dipl.soc.
Davor Žic / Liburnija.net

error: Content is protected !!