Seminari eminentnih glazbenih stručnjaka @ Opatija

klavir_sm…seminar se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i spota…
Opatija – Slijedećeg tjedna, od 9. do 14. siječnja, u hotelu Ambasador, održati će se stručni seminar u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Seminar se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i spota, a namijenjeni su profesorima, studentima i učenicima.
Seminare će voditi eminentni stručnjaci: Konstantin Bogino (glasovir); Radovan Cavallin (klarinet); Larisa Loginova (solfeggio); Renata Penezić (flauta); Yova Ivanova Yordanova (violina) i Gerhard Zeller (pjevanje).
Raspored po danim pročitajte u nastavku…
9., 10. i 11. siječnja 2012.
GLASOVIR od 10 do 12 sati i od 16 do 19 sati
Voditelj seminara: Konstantin Bogino
9., 10. i 11. siječnja 2012.
KLARINET od 10 do 12 sati i od 16 do 19 sati
Voditelj seminara: Radovan Cavallin
9., 10. i 11. siječnja 2012.
SOLFEGGIO od 10 do 12 sati i od 16 do 19 sati
Voditeljica seminara: Larisa Loginova
12., 13. i 14. siječnja 2012.
FLAUTA od 10 do 12 sati i od 16 do 19 sati
Voditeljica seminara: Renata Penezić
12., 13. i 14. siječnja 2012.
VIOLINA od 10 do 12 sati i od 16 do 19 sati
Voditeljica seminara: Yova Ivanova Yordanova
12., 13. i 14. siječnja 2012.
PJEVANJE od 10 do 12 sati i od 16 do 19 sati
Voditelj seminara: Gerhard Zeller
Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!