Sjednica vijeća održana je obnovljenom domu Liganj – Lovranci potvrdili da interesi lokalne zajednice mogu biti iznad politike

Općinsko vijeće tako je jednoglasno i uz odobravanje prihvatilo prijedlog Odluke općinskog načelnika o kupnji nekretnine prostora bivše stolarije od oko 700m2  za 1.230.000,00 kuna, koja nekretnina pripada zoni javne i društvene namjene te se nalazi u centru mjesta i kupnjom otvara brojne mogućnosti namjene nekretnine od koristi za mještane općine.

Liganj – Na 35. sjednici Općinskog vijeća Općine Lovran održanoj prošlog tjedna u netom obnovljenom Društvenom domu Liganj u koji je uloženo gotovo pola milijuna kuna, općinsko vijeće je još jednom pokazalo da političke razlike i različiti interesi ne moraju biti prepreka kada je u pitanju donošenje odluka vezano za  projekte i prijedloge važne za lokalnu zajednicu te su po svim točkama dnevnog reda prihvatili prijedloge općinskog načelnika.

Donošenjem Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente, vijećnici su prepoznali i podržali inicijativu općinskog načelnika da se planirana sredstva spomeničke rente u iznosu od 150.000,00 kuna usmjere za sanaciju i obnovu zgrada u Starom gradu, za što će se tijekom rujna raspisati javni poziv temeljem kojeg će mještani Staroga grada moći ostvariti sufinanciranje sanacija i uređenja krovišta, pročelja i vanjske stolarije u visini do 40 % vrijednosti radova, sukladno kriterijima i mjerilima utvrđenim Pravilnikom.

Vijećnici su jednoglasno podržali i prijedlog izmjena i dopuna proračuna za 2020.g. kojim će s omogućiti   pomoći svim roditeljima učenika osnovne škole s prebivalištem u Lovranu, pri nabavi drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica i dr.) na način da će se svim učenicima nižih razreda (I-IV) osigurati jednokratna pomoć u visini od 300,00 kuna, a za više razrede (V-VIII) taj iznos će biti 500,00 kuna. Zahtjevi za isplatu će se primati od 1. rujna, dok će se detalji oko predaje zahtjeva objaviti na web stranicama Općine Lovran. Rebalansom proračuna osigurala su se i sredstva od dodatnih 75.000,00 kuna za kapitalnu pomoć komunalnom društvu Liburnijske  vode d.o.o. za projekt izgradnje sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana.

Na upit vijećnice Đurđe Tancabel u kojoj je fazi uspostava naplate parkinga u Lovranu, budući je dobila informaciju da se na društvenim mrežama provode ankete o mišljenju građana na tu temu, općinski načelnik Bojan Simonič odgovorio je da provođenje anketa na društvenim mrežama ne smatra ispravnim načinom traženja  mišljenje građana, da je po svojem imenovanju 2017.g. detaljno proučio problematiku, izrađeno je prometno rješenje, planirana sredstva u proračunu, ali odbori općinskog vijeća nisu dali suglasnosti za daljnje provođenje tog postupka budući je utvrđeno da veliki dio zemljišnih čestica na kojima su smješteni parkinzi nije u potpunosti riješen imovinsko-pravno. Tek kada stvari budu zrele za daljnje aktivnosti, kada se riješe sve imovinsko-pravne situacije, moći će se poduzimati daljnje mjere, stoga trenutno provođenje anketa smatra bespotrebnim kada nisu ispunjeni niti uvjeti za uvođenje naplate.

Predsjednik općinskog vijeća Branislav Petković izvijestio je nazočne kako radovi na gradilištu stanova iz programa POS-a napreduju sukladno Planu, redovito se održavaju sastanci i koordinacije te kako je Općina Lovran postavila zahtjev investitoru da se stoljetno stablo hrasta na gradilištu pokuša očuvati, što je za sada neizvjesno budući preko istoga prolazi trasa pristupne prometnice te bi izmještanje iziskivalo velike nepredviđene troškove.

Općinski načelnik informirao je vijećnike da će se uskoro u Lovranu prezentirati idejno rješenje proširenja lučice za koju je u proračunu planirano 100.000,00 kuna kao kapitalna pomoć Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga.

Na upit vijećnika Božidara Spasojevića o kakvoj se nelegalnoj izgradnji radi na plaži Cesara, općinski načelnik odgovorio je da su radovi zaustavljeni, a komunalni redar će postupati ako se ukaže potreba te izvijestiti građevinsku inspekciju kako se ne bi nastavila gradnja nelegalnog objekta.

U nastavku rasprave po točkama dnevnog reda, vijećnici su donijeli odluku o utvrđenju namjene poslovnog prostora u Lovranu, Šetalište maršala Tita 51, u kojem se nalazila knjižara koja 31.8. 2020. prestaje s radom, te utvrdili da će prostor ponuditi na natječaju s namjenom papirnice i drogerije-parfumerije, budući su to djelatnosti za koje su mještani iskazali najveću potrebu, iako je interes za taj poslovni prostor raznolik te su ga iskazale papirnice, turističke agencije, restorani i ateljei. U raspravi su se vijećnici složili da bi bilo odlično kada bi se u prostoru našle neke od velikih drogerija, no međutim u ranijim kontaktima s poznatim drogerijama dobivene su informacije da iste inzistiraju na velikim, prizemnim prostorima u centru, kakvih u Lovranu nema. Ostaje za nadati se da će se na natječaj javiti neka manja privatna drogerija koja bi bila isplativa budući bi  pokrivala potrebe područja od Opatije do Mošćeničke Drage, s obzirom da na tom potezu nema specijalizirane trgovine drogerijskom robom.

Na sjednici općinskog vijeća sa kratkom prezentacijom sudjelovala je i predstavnica izrađivača prostornog plana koja je odgovarala na pitanja vijećnika te su isti jednoglasno donijeli odluku o donošenju II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Lovran. Također. općinsko vijeće tako je jednoglasno i uz odobravanje prihvatilo prijedlog Odluke općinskog načelnika o kupnji nekretnine prostora bivše stolarije od oko 700m2  za 1.230.000,00 kuna, koja nekretnina pripada zoni javne i društvene namjene te se nalazi u centru mjesta i kupnjom otvara brojne mogućnosti namjene nekretnine od koristi za mještane općine.

Nakon uspješno odrađene sjednice općinskog vijeća, može se reći da su općinski načelnik i vijeće zaslužili kraću ljetnu stanku u kolovozu, nakon čega već početkom rujna slijede nove obveze s APN-om (prezentacija stanova i kreditnih uvjeta podnositeljima zahtjeva),  o čemu će mještani biti obaviješteni tijekom kolovoza.

 

error: Content is protected !!