Sjednice Vijeća

Detalj s gradske sjednice

Detalj s gradske sjednice

Opatija, Lovran, Matulji – Iako se bliži kraj godine, vrijeme ”kreativnog inžinjeringa” u predviđanju prihoda i rashoda jedinica lokalne samouprave, niti na jednoj od dvije sjednice Vijeća predviđene za ovaj četvrtak nema stavke s imenom – ”proračun za 2010. godinu”.
Umjesto najjače godišnje točke, i najjače poluge Vijeća u odnosu na instituciju (grado)načelnika, opatijski će vijećnici raspravljati o relativno neatraktivnom dnevnom redu: ulasku u trgovačko društvo za gradnju žičare do Učke, izboru članova Savjeta mladih, odabiru postavljača božićnih lampica. Jedina zanimljivija točka jest prijedlog prodaje nekretnine – okućnice “vile Bunker” za 15 milijuna kuna, koji bi se, prema najavama, trebali iskoristiti za ulaganja u kapitalne projekte.
U Lovranu još manje uzbuđenja – samo četiri točke bez ijednog zanimljivog detalja. Lovranski će vijećnici glasati o postavljanju dva nova radna tijela i izmjenama općinskih odluka. Tako bi prvo Vijeće koje će imati priliku raspravljati o proračunu trebalo biti ono matuljsko, u kojem će, zbog loših odnosa vlasti i većine u Vijeću, ta rasprava vjerojatno prerasti u prvoklasni “društveni događaj”.
Davor Žic