Skroz smo bankrot, mama @ Opatija

gradonacelnik…na kolegiju gradonačelnika donesena je mjera o privremenoj obustavi izvršenja proračuna…
…mjera će trajati do novog rebalansa, ili najduže 45 dana…

Opatija – Grad Opatija je pred bankrotom. Na kolegiju gradonačelnika Ive Dujmića usvojene su privremene mjere uravnoteženja gradskog proračuna, koje nalažu obustavu izvršenja proračuna u dijelu koji nije obavezan prema zakonskim propisima.
Prema podacima o ostvarenju proračuna do konca rujna 2011. razvidno je da je došlo do smanjenja poreznih prihoda (prireza, te poreza na promet nekretninama) u odnosu na plan. Neizvjesni su još uvijek i planirani prihodi od prodaje imovine, kao i prihoda od prava građenja budući da su natječaji u tijeku. Time su se stekli uvjeti za donošenje odluke o privremenoj obustavi izvršavanja proračuna i to kroz obustavu izvršavanja rashoda i izdataka koji do sada nisu izvršeni u cjelosti, a ne radi se o obveznim programima i obvezama koje je Grad dužan izvršavati po posebnim propisima, te kroz zaustavljanje preuzimanja novih obveza bez suglasnosti gradonačelnika ili pročelnika odjela za financije i društvene djelatnosti.
Privremene mjere bit će na snazi do uravnoteženja proračuna putem rebalansa, a najduže 45 dana. U slučaju nastanka promjena gospodarskih kretanja ili smanjenja prihoda i primitika tijekom proračunske godine, donošenje ovih mjera je i obveza gradonačelnika prema odredbi Zakona o proračunu.
Gradonačelnik je donio i odluku o produljenju trajanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam do dodjele stanova svim osobama s te liste, koji na dan dodjele budu ispunjavali uvjete. Aktualna Lista reda prvenstva usvojena je za period od četiri godine, a taj rok istječe 8. veljače 2012. Budući je gradonačelnik tijekom ove godine donio odluke da će Grad kupiti 38 POS-ovih stanova upravo za korisnike s te Liste, a gradnja POS-a neće biti dovršena do roka trajanja Liste, danas je donijeta ova odluka o produljenju trajanje Liste.
Davor Žic / Liburnija.net

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net