Skup o propisima davanja usluga u EU @ Opatija


U Kulturnom domu Zora održano je predavanje o potrebi prilagodbe novim uvjetima u sektoru usluga koji će vrijediti nakon približavanja zakonodavstvu Europske unije.

Opatija – Tehnološki i ekonomski razvoj u današnjem društvu apsolutno su u prvi plan stavili usluge te pružanje istih na tržištu EU. Ekspanzija pružanja usluga kao takvih utjeće i na primjenu prava i na nacionalnoj i na supranacionalnoj razini, poručeno je jučer na skupu ”Usluge na unutarnjem tržištu EU / Implementacija direktive o uslugama u Republici Hrvatskoj” što se održao u dvorani kulturnog doma Zora u organizaciji Jean Monnet Inter-University Centra Opatija.
Voditelji skupa Nada Bodiroga – Vukobrat sa Sveučilišta u Rijeci i Siniša Rodin sa Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s predavačima koji stižu iz akademskih, političkih i gospodarskih krugova, sudionike su proveli kroz nužnost prilagodbe promjenama koje će hrvatsko nacionalno pravo približiti europskim normama.
– Sloboda pružanja usluga ukazuje na tendenciju veće reguliranosti, odnosno intervencija države u ovom području jača je nego u području regulacije kretanja osoba. U području regulacije kretanja roba regulacija se odnosi na sam proizvod, dok je kod usluga subjekt regulacije proizvođač. Razlozi za ovakvo postupanje opravdana su potreba zaštite potrošača. Važno je imati na umu činjenicu da nacionalna zakonodavstva u načelu stvaraju većinu prepreka u trgovini uslugama. Donošenjem Hrvatskog zakona o uslugama harmonizira se nacionalno pravo sukladno europskome, istaknuto je na skupu.
Davor Žic / Liburnija.net

error: Content is protected !!