Skup: Usluge na unutarnjem tržištu EU @ Opatija


Predavači na skupu biti će sveučilišni profesori, predstavnici resornog ministarstva i HGK, voditelji skupa su Nada Bodiroga – Vukobrat sa Sveučilišta u Rijeci te Siniša Rodin sa Sveučilišta u Zagrebu. Program skupa pročitajte u nastavku.
Opatija – U dvorani kulturnog doma ”Zora”, danas, 2. veljače 2012. s početkom u 9 i 30 sati održat će se skup pod nazivom ”Usluge na unutarnjem tržištu EU / Implementacija direktive o uslugama u Republici Hrvatskoj“ u organizaciji Jean Monnet Inter-University Centre Opatija, Hanns Seidel Stiftung i Pravosudne akademije.
Predavači na skupu biti će sveučilišni profesori, predstavnici resornog ministarstva i HGK, voditelji skupa su Nada Bodiroga – Vukobrat sa Sveučilišta u Rijeci te Siniša Rodin sa Sveučilišta u Zagrebu, dok je ciljna skupina svi koji primjenjuju zakon o uslugama, suci i odvjetnici.
– Tehnološki i ekonomski razvoj u današnjem društvu apsolutno su u prvi plan stavili usluge te pružanje istih na tržištu EU. Ekspanzija pružanja usluga kao takvih utjeće i na primjenu prava i na nacionalnoj i na supranacionalnoj razini. Podatci također ukazuju na iznimnu važnost područja usluga u EU s obzirom na to da skoro 70% bruto nacionalnog dohotka potječe od usluge dok postotak od 67% zaposlenih u području usluga to potvrđuje. Iako međunarodna trgovina uslugama još uvijek nije dostigla obujam trgovine robom. Uspoređujući trgovinu robom značaj trgovine uslugama još uvijek je ograničen. Posebno važno pitanje u području slobode pružanja usluga jest primjena propisa, odnosno regulacije ove materije. Sloboda pružanja usluga ukazuje na tendenciju veće reguliranosti. Odnosno intervencija države u ovom području jača je nego u području regulacije kretanja osoba. U području regulacije kretanja roba regulacija se odnosi na sam proizvod, dok je kod usluga subjekt regulacije proizvođač. Razlozi za ovakvo postupanje opravdana su potreba zaštite potrošača. Važno je imati na umu činjenicu da nacionalna zakonodavstva u načelu stvaraju većinu prepreka u trgovini uslugama. Donošenjem Hrvatskog zakona o uslugama harmonizira se nacionalno pravo sukladno europskome, poručili su organizatori u službenom dopisu.
Program
9.30
Otvaranje skupa
10.00
Zakon o uslugama (i) kao sredstvo poboljšanja hrvatskog pravnog i gospodarskog sustava.
Prof. dr.sc. Siniša Petrović (Pravni fakultet u Zagrebu)

10.30
Implementacijski plan za Direktivu o uslugama s osvrtom na Zakon o uslugama
Tomislav Curman, dipl. ing, načelnik Odjela za razvoj usluga na unutarnjem tržištu, Ministarstvo gospodarstva, Upravu za trgovinu i unutarnje tržište

11.15
Uspostava Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Republici Hrvatskoj
Lidija Švaljek, direktorica Centra za poslovne informacije Hrvatske gospodarske komore

11.45
Sloboda pružanja usluga i regulirane profesije
Prof. dr.sc. Tatjana Josipović (Pravni fakultet u Zagrebu)

12.15 – 12.30
Pauza
12.30
Trgovina naftom u Hrvatskoj i slobode unutarnjeg tržišta EU
Prof. dr.sc. Siniša Rodin (Pravni fakultet u Zagrebu)

13.00
Pritisak integracije (tržišta) financijskih usluga i relativni dometi harmonizacije
Prof. dr.sc. Edita Čulinović-Herc (Pravni fakultet u Rijeci)

13.30
Sloboda pružanja zdravstvenih usluga – utjecaj Direktive 2011/24/EU o pravima pacijenata i implikacije u zakonodavstvu i praksi RH
Prof. dr.sc. Nada Bodiroga-Vukobrat (Pravni fakultet u Rijeci)
Prof. dr.sc. Hana Horak (Ekonomski fakultet u Zagrebu)

14.00
Pregled ograničenja slobode pružanja usluga i mogućnosti njihovih opravdanja u pravu EU
Dr.sc. Kosjenka Dumančić (Ekonomski fakultet u Zagrebu)

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!