Sportska dvorana gradit će se i tijekom sezone @ Opatija


Na 67. kolegiju gradonačelnika raspravljalo se o uputama o postupku i načinu zaprimanja računa, popisu radova roba i usluga s listom ponuđača, prijedlogu izmjene Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova, imovinsko pravnim predmetima, izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave i dopunama Pravilnika o radu, očitovanju na upit Konzervatorskog odjela u Rijeci o upisu KUD Zora na listu evidentiranih dobara od lokalnog značaja te o zahtjevu za prodajom dijela čestice u Veprincu.
Opatija – Čak 103 prijave zaprimljene su nakon poziva gospodarskim subjektima da konkuriraju za poslove bagatelne nabave – do 70.000 kuna – te je Grad 20. ožujka sastavio popis potencijalnih ponuđača razvrstan po vrstama radova, roba i usluga, koji će se objaviti na web stranicama Grad te će Grad, zavisno o potrebama, upućivati pozive za dostavu ponuda gospodarskim subjektima s Liste.
Odlukom o vremenu izvođenja građevinskih radova utvrđeni su periodi zabrane izvođenja u samoj turističkoj sezoni. Kako su u tijeku radovi na izgradnji Sportske dvorane, a završetak je prioritetna investicija od značaja za gospodarstvo Grada, sportske klubove i škole, predložena je Odluka o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova, koja će se uputiti Gradskom vijeću, kako bi se radovi mogli odvijati u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna, jer neće ometati promet i odvijanje turističke djelatnosti.
Davor Žic / Liburnija.net

error: Content is protected !!