Spremni za ‘najbrži prst’? Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom stupa na snagu 23. prosinca

Prema informaciji dobivenoj od Primorsko-goranske županije Upravnog odjela za pomorsko-dobro, promet i veze, Plan i Potvrda bit će objavljeni u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, u broju 31, s danom 15. prosinca 2021. godine te će Plan stupiti na snagu 23. prosinca 2021. godine. Grafički prikaz svih lokacija za koja se izdaju odobrenja pogledajte OVDJE.

Opatija – Pozivom na odredbu članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru te nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Gradonačelnik je 30. studenog 2021. godine, utvrdio konačni nacrt Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu. Primorsko-goranska županija Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze izdala je Potvrdu kojom s potvrđuje da su mikrolokacije iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2022. godinu u skladu s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, poručili su iz grada Opatije.

Plan i Potvrda objavljuju se na mrežnim stranicama Grada i oglasnoj ploči Grada radi informiranja te se upućuju na objavu u „Službene novine“ Primorsko-goranske županije, a plan još nije stupio na snagu.

Plan će stupiti na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije te se od navedenog dana tek podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja s obzirom na to da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Plan stupio na snagu. Stoga će Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja rješenjem odbaciti sve zahtjeve koji pristignu prije stupanja na snagu Plana. Prema informaciji dobivenoj od Primorsko-goranske županije Upravnog odjela za pomorsko-dobro, promet i veze, Plan i Potvrda bit će objavljeni u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, u broju 31, s danom 15. prosinca 2021. godine te će Plan stupiti na snagu 23. prosinca 2021. godine. Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru. Skreće se pozornost da se zahtjevi za dodjelu koncesijskih odobrenja podnose putem pošte ili neposredno putem pisarnice Grada Opatije, stoji u objavi grada Opatije. Grafički prikaz svih lokacija za koja se izdaju odobrenja pogledajte OVDJE.

Mikrolokacije za koja se izdaju koncesijska odobrenja u Ičićima