Stipendija "Dr. sc. Jadranko Crnić"

knjigaOpatija – Prošli petak, 29. siječnja, u Novom listu objavljen je natječaj za dodjelu Stipendije za studente i studentice prava Dr.sc.Jadranko Crnić”, s područja Grada Opatije. Stipendija se dodjeljuje jednom godišnje, u počast istaknutom pravniku i prijatelju Opatije, gosp. Jadranku Crniću. Rok za predaju je 15 dana dana od službene objave. Gradonačelnik će za 2010. godinu dodijeliti jednu stipendiju u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.
Uvjete natječaja možete pročitati u nastavku teksta.
I. Grad Opatija dodjeljuje 1 (jednu) stipendiju studentma i studenticama integriranoga sveučilišnog studija prava, odnosno studija prava prema ranijim propisima.
II. Pravo pristupa natječaju za dodjelu stipendije pod točkom I imaju studenti i studentice (u daljnjem tekstu: pristupnici/pristupnice) koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. da su hrvatski državljani/državljanke,
2. da pristupnik ili pristupnica imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
3. da su redoviti studenti ili studentice II. i viših godina studija koji su u prethodnoj akademskoj godini imali prosjek najmanje 4,00
III Prijave pristupnika/pristupnica pod točkom II. podnose se na sljedećem obrascu:
– “Prijava na natječaj za dodjelu stipendije „Dr.sc. Jadranko Crnić“
koja se može podići u pisarnici Grada Opatije , M.Tita 3, ured br.16. ili preuzeti na web stranici Grada Opatije.
IV Pristupnik/ca uz prijavu prilaže sljedeće dokumente:
1. Presliku domovnice
2. Uvjerenje o upisu na studij prava za tekuću akademsku godinu
3. Potvrdu o prebivalištu na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
4. Prijepis ocjena prethodne godine studija
5. Rješenje ili ugovor o drugoj stipendiji ili kreditu ako je korisnik.
Uz prijavu se može dostaviti:
1. Pisma potpore (profesora, voditelja projekata, urednika stručnih publikacija, voditelja udruga te drugih fizičkih i pravnih osoba relevantnih za razvoj zajednice, životopis)
2.Kratak opis (do 500 riječi) eventualnog doprinosa lokalnoj zajednici (humanitarni rad i drugi oblici angažiranja na općem dobru, nagrade na natjecanjima i sl.)
V. Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Novom listu.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte Gradu Opatija, 51410 Opatija, M.Tita 3 s naznakon “Natječaj za stipendiju ”Dr.sc. Jadranko Crnić“.
VI. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
VII. Originalni dokumenti vraćaju se nakon provedenog natječajnog postupka.
O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Informacije o načinu utvrđivanja rang liste pristupnika/ca te o ostalim pitanjima u vezi s natječajnim postupkom dostupne su uvidom u Odluku o stipendiranju studenata i studentica prava ”Dr.sc. Jadranko Crnić“ (SN PGŽ 54/08) te na web stranici Grada Opatije – www.opatija.hr)
I.M.

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net