Što donosi nova strategija turizma – Kastav kao grad kulture, gastronomije i sporta

Vijeće Grada Kastva nedavno je usvojilo Strategiju razvoja turizma, otkrivamo u kojem će smjeru Kastav graditi svoj turistički imidž. Ovaj tekst objavljen je u posljednjem broju Glasa kastavskog.

Kastav – „Kastav je nezaobilazno mjesto posjete gostiju koji borave na području Opatijske rivijere i Riječkog prstena. Prepoznatljivi vidikovci, inovativno interpretirane kulturne znamenitosti i atraktivne tematske manifestacije ispričat će priču o tradiciji, povijesti i životu ovog kraja. Kastav je savršen bijeg modernog putnika u opuštajuću atmosferu vibrantnog gradića koji, kroz različita čula, a posebno okuse i mirise, pruža savršen spoj gradskog iskustva i aktivnog odmora tijekom čitave godine“. Vizija je to turizma grada Kastva, sadržana u Strategiji razvoja turizma grada Kastva za razdoblje od 2018. do 2025. godine, koju je kastavsko Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo na sjednici sredinom ljeta.

Nove atrakcije
Kao nove potencijalne turističke atrakcije, strategijom se predlaže izgradnju vidikovaca na Žudiki i Fortici, „izbacivanje“ prometa iz stare gradske jezgre, tržnicu na otvorenom, ali i bolje i češće korištenje kastavske rožice u cilju njegog brendiranja kao dijela gradskog identiteta.

Iz takve vizije, koja služi kao svojevrsni „destilat“ više od stotinu stranica duge analize stanja i prijedloga za budućnost kastavskog turizma koju je izradila renomirana tvrtka Horwath HTL, jasne su i odrednice daljnjeg razvoja kastavske turističke priče. Prvenstveno, i dalje, grada kao odmorišne destinacije u suradnji sa susjednim jedinicama Opatijske rivijere i Riječkog prstena, ali i gradeći vlastiti imidž i prepoznatljivost koji bi se trebao temeljiti na osnovnim značajkama kastavskog identiteta – kulturi kroz manifestacije i bogato povijesno naslijeđe, gastronomiji i enologiji kroz kvalitetne restorane i autohtonu vinsku sortu te sportu i rekreaciji kroz bogate prirodne resurse šuma Loze i Lužine, ali i dosad ostvarene i planirane investicije u sportsku infrastrukturu. Pritom valja iskoristiti neke prepoznatljive kastavske prednosti, kao što je dobra prometna povezanost ili pozicija Kastva koja posjetiteljima omogućuje fantastičan pogled na cijeli Kvarner, ali i inzistirati na prepoznatljivosti lokalnog identiteta u koji se ubrajaju kastavska rožica, zvončari, belica i šume.

Uz već postojeće turističke atrakcije i projekte – poput Crekvine ili šumskih staza – te one čija je izgradnja u planu, kao što je Interpretacijski centar Vincenta i Ivana iz Kastva te besplatni wi-fi u središtu grada, strategijom se predlaže i niz noviteta, primjerice difuznog hotela u staroj gradskoj jezgri ili izgradnji središnje gradske tržnice na otvorenom koja bi dala dodatnu „boju i živost“ kastavskoj svakodnevici. Posebno zanimljiv jest prijedlog oživljavanja kastavskih mitova i legendi, kao i vještica te njihovo uključivanje u turističku ponudu stvaranjem novih i uzbudljivih atrakcija i vođenih tura.

– Turizam u Kastvu tek je u začecima, a grad je percipiran prvenstveno kao izletnička destinacija te alternativna destinacija za ljetni odmor gostiju iz Opatijske rivijere i Riječkog prstena, navedeno je u strategiji koja ističe kako „arhitektura, veličina grada i povijesno naslijeđe utječu na doživljaj Kastva kao srednjovjekovne boutique destinacije“.

Važne povijesne ličnosti
U strategiji je istaknuta i duga povijest naseljenosti područja Grada Kastva, koja se proteže do prethistorijskih vremena, dok prve naseobine otprilike prije tri tisuće godine grade Japodi, dok se Hrvati doseljavaju u 7. stoljeću. Kao značajnije povijesne epizode izdvojeni su Zakon grada Kastva s početka 15. stoljeća, buna 1666. godine tijekom koje su Kastavci na Lokvini utopili kapitana Morellija, osnivanje škole 1770. te čitalnice 1866. godine…. Istaknuto je šest značajnih povijesnih ličnosti s kastavskog područja. To su freskoslikari Ivan i Vincent iz Kastva, autori najslavnije hrvatske freske Ples mrtvaca; članovi Istarskog trolista prosvjetitelja i utemeljtelja Stranke prava u Istri – Vjekoslav Spinčić, Matko Laginja i Matko Mandić; „otac“ istarske ljestvice Ivan Matetić Ronjgov te veliki hrvatski književnik Vladimir Nazor.

S obzirom na to da se turistička infrastruktura, ponuda i „brend“ Kastva kao destinacije tek razvija, jasno je da su u analizi identificirani brojni nedostaci aktualne kastavske turističke priče. U dijelu koji se odnosi na turističku infrastrukturu Kastva, strategija navodi kako muzeji u gradu nisu modernizirani, nemaju atraktivan koncept ni postavu, marketinške aktivnosti su minimalne, a radno vrijeme – neadekvatno. Kao „minus“, istaknuta je i činjenica da na području grada nije implementiran sustav smeđe turističke signalizacije, dok je signalizacija i interpretacija na području šuma Loza i Lužina neadekvatna. Kao pozitivna činjenica istaknuto je da na području Kastva postoje staze koje su dio cjelovite rute Biciklističke transverzale Riječkog prstena duge 63,2 kilometra i koje povezuju Kastav kao početnu točku s Klanom, Viškovom, Rijekom, Jelenjem, Čavlima, Kostrenom i Bakrom. Prema mišljenju konzultanata, biciklističke i pješačke staze, valjalo bi dodatno urediti i označiti turističkom signalizacijom, odmorištima…

– Gastronomska ponuda na području grada Kastva svodi se na svega nekoliko restorana, od kojih se ističu restoran Kukuriku u sklopu istoimenog hotela, Oštarija Fortica, Loža i Mala riba, prepoznati i nagrađeni zbog kvalitete ugostiteljske usluge, naveli su izrađivači strategije koji su kao zamjerku ugostiteljima zapazili da ne sudjeluju u komunikaciji s gostima putem društvenim mreža i TripAdvisora.

Kao najznačajnije turističke atrakcije, temeljem obilaska terena, ali i mišljenja stanovnika i turističkih djelatnika, konzultanti iz agencije Horwath istaknuli su staru gradsku jezgru, koja obuhvaća i većinu ostalih kastavskih znamenitosti koje se mogu smatrati turističkim atrakcijama. Tu se ubrajaju gradske zidine i najviša očuvana kastavska kula Žudika, Crekvina, Fortica, Mići zavičajni muzeji te Muzejska zbirka kastavštine. Kao jedine turističke atrakcije koje nisu dio materijalne povijesne baštine, navedeni su Halubajski zvončari i šume Loza i Lužina.

– Današnje turističke atrakcije uglavnom su vezane uz kulturnu baštinu. No, ipak, najznačajniji kulturni resursi još su uvijek prilično neiskorišteni u turističke svrhe, a posjetitelji su uglavnom organizirane izletničke grupe ili lokalno stanovništvo, stoji u analizi turističkih potencijala.

Uz nedovoljnu iskorištenost turističkih znamenitosti, analitičari su bili „kritični“ i prema turističkom potencijalu kulturno-zabavnih manifestacija, za koje se ističe kako ih postoji relativno velik broj, ali i kako su primarno usmjerene prema lokalnom stanovništvu. Napomenuta je i sezonalnost manifestacija, koje se održavaju primarno u vremenu od lipnja do početka listopada – u ovu grupu spadaju Kastafsko kulturno leto, Kastav Blues Festival, Čansonfest, Bela nedeja, Vela umjetnička delavnica i Dan Grada Kastva, dok su izvan tog razdoblja istaknuti Pust, Advent s najljepšim pogledom, Jelenina te Ocjenjivački susret vinara Kastavštine i biciklistički eventi Bike Rijeka Weekend te Tour of Croatia. Kao zaključak, navedeno je kako većina događaja u Kastvu ima lokalni karakter te da nedostaje događanja atraktivnog programa koja bi bila u funkciji privlačenja regionalnih i međunarodnih posjetitelja.

Smještajni kapaciteti
Potencijal kastavske turističke priče dobro su prepoznali privatni iznajmljivači i turistički djelatnici koji kontinuirano ulažu u povećanje smještajnih kapaciteta pa se tako od u pet godina – od 2012. do 2017. godine ukupna smještajna struktura i više nego utrostručila. Rast je iznosio ukupno 321 posto, odnosno prosječno 33 posto godišnje. Tako je Kastav u protekloj godini imao ukupno 650 kreveta, od čega je 95 posto bilo u privatnom smještaju, dok preostalih 30 kreveta otpada na jedini kastavski hotel Kukuriku. Rast ulaganja u kapacitete pratio je i rast turističkih pokazatelja, jer Kastav je u 2017. godini ostvario nešto više od 7 tisuća dolazaka i gotovo 34 tisuće noćenja, što je rast od 150 posto u dolascima te 425 posto u noćenjima u odnosu na 2012. godinu. Najveći dio noćenja, čak 80 posto, ostvaruje se od lipnja do rujna, a gotovo dvije trećine u srpnju i kolovozu, što Kastav svrstava u destinacije izrazite sezonalnosti čiji je primarni proizvod – sunce i more, u funkciji smještaja gostiju Opatijske rivijere i Riječkog prstena.

Međutim, niz problema koji je istaknut u analitičkom dijelu Strategije razvoja turizma već je i ranije prepoznat u razvojnim planovima Grada Kastva, stoga su u tijeku kapitalna ulaganja koja bi te probleme trebala riješiti i značajno unaprijediti javnu i turističku infrastrukturu. Tako se kao projekti u realizaciji spominju uređenje Crekvine, uređenje novog postava Muzejske zbirke Kastavštine, uređenje šetnica i biciklističkih staza, uređenje gradskih zidina te uvođenje širokopojasnog interneta u središte grada, dok je pri kraju rad na uređenju postava Kuće Belica. U pripremnoj fazi nalazi se uređenje Trga Lokvina te izgradnja parkinga i parkirališne garaže – koja bi trebala riješiti možda i ponajveći kastavski izazov: pronaći mjesto za pojačani priljev automobila u središte grada koje već i sada „muku muči“ s brojem parkirališta… U planu je uređenje partera povijesne gradske jezgre, izgradnja Interpretacijskog centra Vincenta i Ivana iz Kastva, uređenje Trga Istarske vile, izgradnja hotela Vidikovac te Doma kulture, kao i izgradnja javnog toaleta i uređenje vidikovca na Trgu Fortica.

Kako je zaključeno u strategiji nakon razgovora s vodećim ljudima Grada Kastva i turističke privrede, Kastav se ne želi orijentirati na masovni turizam jer to infrastrukturno ne može podnijeti, već je cilj privući dnevne izletnike i goste veće platežne moći koji će svojim dolaskom povećati turističku potrošnju u grad. Fokus budućeg razvoja turizma mora biti na doživljaju i iskustvu Kastva, a tu bi važnu ulogu trebale odigrati gastronomija i vino kao dodatno turističko iskustvo i omogućiti „gradu na brege“ da se profilira kao eno-gastro destinacija u čijoj se ponudi može uživati tijekom cijele godine. Za ostvarenje tog cilja trebat će unaprijediti gastronomsku ponudu kroz kvalitetne restorane koji će gostima nuditi gastronomske specijalitete kastavskog kraja, ali i povećati proizvodnju autohtonog vina Belica.

U tako postavljenu viziju razvoja turizma kao osnovna stavka uklapa se sportski turizam kroz koji bi se povećao broj međunarodnih sportskih događanja i iskoristio potencijal sportske dvorane, a razvojem novih projekata poticale bi se rekreativne aktivnosti i korištenje prirodnih resursa, prvenstveno šuma Loza i Lužina.

Kultura je prepoznata kao bitan resurs Kastva, koji bi se trebao pozicionirati kao potporni turistički proizvod, pri čemu bi trebalo podići produkcijsku kvalitetu kulturnih događanja, sadržajnu kvalitetu kulturnih atrakcija i manifestacija te cjelokupnu interpretaciju kulturne ponude.

 

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net