Subotama od veljače do svibnja – Najavljena akcija sakupljanja krupnog i zelenog otpada, papira i kartona

Otpad obvezno valja razvrstavati prema navedenim kategorijama – glomazni komunalni otpad, zeleni otpad te karton i papir, u za to predviđene spremnike.

Opatija – Grad Opatija provodi akciju sakupljanja glomaznog komunalnog otpada, zelenog otpada te kartona i papira. Akcije sakupljanja provodit će se kroz veljaču, ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, subotom od 9 do 16 sati.

Prema prošlogodišnjem iskustvu i na temelju iskazanih potreba građana za korištenjem ove usluge, izabrano je šest lokacija na kojima će se provesti ukupno 12 akcija, na svakoj po dvije. Lokacije su Črnikovica (u zavoju kod poluukopnih spremnika), parkiralište na križanju Put za Plahuti i Šetalište C. Sylva, Pobri (na zavoju kod objekta Varljenska cesta kbr. 1), Veprinac (javnog sportskog igrališta), Poljane (kod boćarije) te Ičići (parking Mulandovo).

Otpad obvezno valja razvrstavati prema navedenim kategorijama – glomazni komunalni otpad, zeleni otpad te karton i papir, u za to predviđene spremnike. Na lokacijama će biti prisutan radnik trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. koji će nadzirati odlaganje otpada. Važno je reći da akcija nema ograničenja po mjesnim odborima, odnosno svaki stanovnik Grada Opatije može donijeti otpad na svaku akciju.

Datumi održavanja akcija i lokacije:
VELJAČA:
Črnikovica (u zavoju kod poluukopnih spremnika) – 08.02.2020.
parkiralište na križanju Put za Plahuti i Šetalište C. Sylva – 15.02.2020.
Pobri, na zavoju kod objekta Varljenska cesta kbr. 1 – 22.02.2020.

OŽUJAK:
Veprinac, ispred javnog sportskog igrališta – 07.03.2020.
Poljane, kod boćarije – 14.03.2020.
Ičići, parking Mulandovo – 21.03.2020.

TRAVANJ:
Črnikovica (u zavoju kod poluukopnih spremnika) – 11.04.2020.
parkiralište na križanju Put za Plahuti i Šetalište C. Sylva – 18.04.2020.
Pobri, na zavoju kod objekta Varljenska cesta kbr. 1 – 25.04.2020.

SVIBANJ:
Veprinac, ispred javnog sportskog igrališta – 09.05.2020.
Poljane, kod boćarije – 16.05.2020.
Ičići, parking Mulandovo – 23.05.2020.

error: Content is protected !!