Sudjelovanje predstavnika DND Opatija na susretu o siromaštvu @ Cipar

Društvo naša djeca Opatija pozvano je sudjelovati u ovom projektu zbog zapaženih izlaganja djece forumaša i vijećnika na održanom Susretu djece i mladih za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 2010. godine u Belgiji.

Opatija – Četvero djece – mladih uključenih u aktivnosti Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća, od danas do 21. listopada, boraviti će na Cipru kako bi sudjelovali u projektu Eurochilde organizacije i Koordinacijskog odbora za zaštitu i dobrobit djece u Cipru (PCCPWC) čiji je cilj rad s djecom i mladima na pitanjima socijalne isključenosti.

– Djeca i mladi sudionici će tijekom jednog tjedna raditi na časopisu koji će obuhvatit dječja prava u Europi i pravo djece na izražavanje svojeg mišljenja kao građana Europe. Od svakog partnera sudionika u projektu zatraženo je da napravi strukturu za predstavljanje dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti svoje zemlje. Tijekom svog boravka u Cipru sudionici ce sudjelovati na Konferenciji predsjedništva na visokoj razini pod nazivom – Ulaganje u djecu: Sprečavanje i borba protiv dječjeg siromaštva i društvene isključenosti, promicanje dječje dobrobiti, stoji u dopisu koji potpisuje Sanja Škorić iz DND Opatija.

Društvo naša djeca Opatija pozvano je sudjelovati u ovom projektu zbog zapaženih izlaganja djece forumaša i vijećnika na održanom Susretu djece i mladih za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, 2010. godine u Belgiji. U ovaj projekt uključeni su predstavnici iz 5 EU država ( Belgija, Cipar, Finska, Portugal, Wales) i mi kao jedini predstavnici Hrvatske.

Konferencija je organizirana od strane ciparskih socijalnih službi pri Ministarstvu rada i društvene sigurnosti uz potporu Europske komisije kroz europski program za zapošljavanje i društvenu solidarnost – progress.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!