Sustav gospodarenja otpadom na Vijeću – „Zaboravite na stare račune, troškovi su devet puta veći“ @ Lovran

Razloge su objasnili direktor Komunalca Ervino Mrak i rukovoditelj Radne jedinice Usluga Duško Kulaš, koji su vijećnicima i detaljno prezentirali način funkcioniranja novog sustava u kojem više ne postoji „lokalno“ odlagalište Osojnica u Matuljima, već se sav otpad prevozi u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina.

Lovran – Izvješće o aktivnostima vezanim za prikupljanje i odvoz komunalnog i korisnog otpada, prva točka nedavne sjednice Općinskog vijeća Lovrana, bila je ujedno i najduža i najdinamičnija – više od dva sata raspravljalo se o uzrocima situacije u kojoj su Lovranci dobili značajno veće račune za odvoz smeća nego dosad.

Razloge su objasnili direktor Komunalca Ervino Mrak i rukovoditelj Radne jedinice Usluga Duško Kulaš, koji su vijećnicima i detaljno prezentirali način funkcioniranja novog sustava u kojem više ne postoji „lokalno“ odlagalište Osojnica u Matuljima, već se sav otpad prevozi u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina.

– Obračun je zbog toga posve nov, a troškovi odlaganja na Marišćini su devet puta veći – nekad je cijena tone odloženog komunalnog otpada bila 70 kuna, a danas na Marišćini ona iznosi 470 kuna. Komunalcu su troškovi odlaganja na Marišćini porasli već 1. siječnja 2018. godine. Od tada Komunalac te troškove pokriva iz svog poslovanja. Čim su se stekli uvjeti za novi obračun naplate korisnicima zbog enormnih troškova na Marišćini, uveli smo novi obračun naplate. U Lovranu je on startao 1. kolovoza, a na ostatku Liburnije 1. listopada, objasnio je Kulaš, koji je rekao kako je zbog toga usluga morala poskupjeti te da „nema povratka na staro“.

Svaka jedinica lokalne samouprave na Liburniji odlučila se za drugačiji sustav prikupljanja otpada – u Mošćeničkoj Dragi i Opatiji, koje su na vrijeme nabavile spremnike, otpad se prikuplja u „bajama“, Matulji su se odlučili za vrećice kao prijelazno rješenje, dok je u Lovranu odluka bila da se zadrže postojeći „bidoni“ u kojima će se skupljati komunalni otpad, a sav trošak njegova deponiranja raspodijeliti u jednakim omjerima na sva lovranska domaćinstva i gospodarstva. U načelu, značilo je to da su svi Lovranci dobili podjednake račune za kolovoz i rujan, ali i da je naplata mogla krenuti prije nego u ostalim jedinicama lokalne samouprave kojima je trebalo više vremena da „poslože sustav“.

Načelnik Bojan Simonič, međutim, kazao je kako Komunalac ipak nije ispunio sve potrebne uvjete za naplatu po novom sustavu, budući da nije mještanima podijelio vrećice za reciklabilni otpad, već ih samo učinio dostupnima na reciklažnom dvorištu. Stav načelnika bio je da bi se korištenjem vrećica za odvajanje korisnog otpada – čije se preuzimanje ne naplaćuje – smanjio ukupan volumen otpada, a time i računi za građane Lovrana.

Direktor Komunalca Ervino Mrak rekao je da su sve odluke donesene na razini skupštine Komunalca koju čine (grado)načelnici četiri liburnijske jedinice lokalne samouprave koje su vlasnici društva, a na kojoj su definirani cjenici. Naglasio je i kako je Komunalac već umanjio građanima Lovrana račune za 30 posto u odnosu na stvarno preuzete količine otpada.

U konačnici, dogovoreno je kako će se pokušati čim prije krenuti u punu primjenu sustava gospodarenja otpadom, što znači da bi svako domaćinstvo trebalo dobiti svoje kante za korisni i nekorisni otpad i da bi se trošak obračunavao po stvarno preuzetom volumenu nekorisnog otpada. Zbog toga će se pokušati čim više skratiti aktualni prijelazni period, a postojeće vrijeme iskoristiti i za edukaciju stanovništva o novom sustavu.

 

 

error: Content is protected !!