Sutra ne propustite PUSNI ČA ŠILUR – Kraval na četiri kat, versi i sopnjade lepe domaće mačkarade sutra u Lovranu

Prava domaća pusna kumpanija ka će van uz versi i kanconi priredit jeno veselo večer po našoj lepoj pusnoj užance pasajte na kroštule i tance…

Lovran – Gradska Kula i Kuća Lovranskega guca sutra, 7. veljače u 20 sati, ugostit će PUSNI ČA ŠILUR tj. kraval na četiri kat, versi i sopnjade lepe domaće mačkarade.

Kumedija od arta i parta va koj igraju Rajka Jurdana Šepić, Cvjetana Miletić, Milica Tuševljak, Maja Benzan, Vjekoslava Jurdana , Emanuela Lazarić, Duško Jeličić, Luka Škorić, Damir Lazarić Jubić, Marko Žele i si ki još arivaju prit… Prava domaća pusna kumpanija ka će van uz versi i kanconi priredit jeno veselo večer po našoj lepoj pusnoj užance pasajte na kroštule i tance… Ulaz je slobodan, a izlaz kako ki riva, najavio je Marko Žele, ispred organizatora Udruge Interval.

error: Content is protected !!