Suzi Petričić nova direktorica Turističke zajednice grada Opatije

Suzi Petričić

Suzi Petričić

Zbog zakonske procedure, nova direktorica dužnost će preuzeti početkom listopada.

Opatija – Turističko vijeće Grada Opatije potvrdilo je dosadašnju ravnateljicu Javne ustanove Park prirode Učka Suzi Petričić za novu direktoricu Turističke zajednice grada Opatije.

Od 12 pristiglih prijava na natječaj, šestero kandidata (Anđelka Kusturin, Andrej Matacin, Marijana Kalčić Grlaš, Goran Pavlović, Suzi Petričić i Dražen Stanić) zadovoljavalo je uvjete iz natječaja, te su pristupili provjeri znanja jezika i informatike na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki. Po obavljenim testiranjima, koje su svi kandidati uspješno obavili, komisija u sastavu Emil Bratović, Lazarela Komlen, Ivo Dujmić, Damir Nahmijas i Giorgio Kadum održala je i razgovore s kandidatima.

Zbog zakonske procedure, nova direktorica dužnost će preuzeti početkom listopada, dok će Jasna Doričić Sanković, koja odlazi u mirovinu, imati zadatak da u narednom periodu novoizabranu direktoricu uvede u posao.

Serena Calderara / Liburnija.net

error: Content is protected !!