Tag "band kolaž"

[VIDEO RAZGOVOR] Ča bi reć z Rajkun Jurdana Šepić: O muzike ka život znači govori Igor Lesica

5 months ago

– Celi život mi je muzika, još otkad san mići bil imel san potrebu da zmišljan melodije, rekal je Igor Lesica. Matulji – Va gosti

error: Content is protected !!