Tag "Egon Hreljanovic"

[FOTO/VIDEO] Obilježeno 125 godina od osnivanja prve fotografske amaterske sekcije u Gradu Rijeci

3 weeks ago

Članovi kluba rade na tome da se na ulazu zgrade postavi ploča koja će nas prisjećati na bogatu povijest I kulturu iz najslavnijih vremena grada