Tag "igor eterović"

Lovranski Stari grad – prošlost, sadašnjost, budućnost

10 years ago

…tradicijski aspekti u načinu života i problemi identiteta malih gradova: Lovran i Volosko biti će tema ovog skupa… …skup organizira Katedra čakavskog sabora Lovran… Lovran

error: Content is protected !!