Tag "Pan Care Meeting"

U OKU KAMERE Započeo Pan Care Meeting koji skrbi o djeci izliječenoj od malignih bolesti i kasnih nuspojava

10 months ago

Profesorica Jelena Roganović, dugogodišnja članica Odbora PanCarea i domaćin ovog skupa, izjavila je da su rezultati izlječenja djece oboljele od malignih bolesti sve bolji; 80 %

error: Content is protected !!