Tag "Robert Matić"

Novi saziv Savjeta mladih PGŽ – Robert Matić predsjednik, Kristian Tončić potpredsjednik

11 months ago

Tijekom 2019. godine Savjet planira i posvetiti svoj rad na aktiviranju i poticanju na rad lokalnih savjeta mladih, a u tu svrhu 19. 4. 2019.

error: Content is protected !!