Tag "soba za senzornu integraciju"

U OKU KAMERE Dodatno opremljena soba za senzornu integraciju u DV Matulji na raspolaganju mališanima

1 year ago

Senzorna integracija je neurološki proces koji organizira osjete iz okoline i tijela te omogućava funkcionalno korištenje tijela u okolini, odnosno senzorna integracija je organizacija osjeta

error: Content is protected !!