Tag "Švicarskoj"

FOTO: Delegacija DND-a na svjetskoj konferenciji u Švicarskoj

7 years ago

Cilj konferencije bio je razvijati i podržavati zajednice koje poštuju pravo participacije djece i mladih, poticanje međusektorskog partnerstva, zagovaranje dječje participacije te primjere dobre prakse

error: Content is protected !!