Teatar Grdelin – 'Bok, žurim, nazovi' @ KKL

teatar_grdelin-sm…dvije su predstave koje se pred nama odvijaju dok gledamo ”Bok, žurim, nazovi“…
Kastav – Ovog ponedjeljka, 11. srpnja s početkom u 21 sat, na Crekvini, glumci teatra Grdelin iz Zagreba izvesti će predstavu ”Bok, žurim, nazovi”.
U predstavi igraju Helena Minić i Davor Svedružić, za režiju je zadužen Pero Juričić, Lada Martinac-Kralj za dramaturgiju, dok scenografiju potpisuje Zoran Mužić.
A sad priča…
KOLIKO TU IMA PREDSTAVA?
Dvije su predstave koje se pred nama odvijaju dok gledamo „Bok, žurim, nazovi“. Prva je ona koju stvaraju Redatelj, Glumica i Glumac. No, ta predstava, groteskna satira o Adamu i Evi koji bježe iz rajskog vrta u današnjicu i njihov konačni razlaz zbog pripadnosti različitim duhovnim, tj. materijalnim vrijedno-stima, odvija se pred nama uz stalne redateljske interven-cije, pa je to paralelno, rekli bismo, druga predstava, ona koja se bavi odnosima tri teatarska profesionalca. Oni uz svoju profesionalnu sudbinu imaju i privatnu a u njoj su i Redatelj i Zrinka ( glumica) i Tomislav ( glumac) nesretno zapeli i zapleli se, pa sad na vlastite živote gledaju iz „prikrajka“ kao što kaže jedna Mijačikina pjesma. Troje se ljudi, dakle, pokušava baviti kazalištem i predstavom koja ima ambiciju postaviti suštinska pitanja o ovom vremenu, a pri tom im vlastiti život nije podijelio najjače karte. Oni su izgubljeni u ljubavi, u obitelji, u karijeri. Tragikomični rascjepi otvaraju se po svim razinama i ne dopuštaju da humor kojim obiluje tekst „potopi“ zapitanost zbog koje je „Bok, žurim, nazovi“ (Replika stoljeću) i napisan.
KOLIKO TU IMA HUMORA?
Sve vrste humora pisac nudi u „Bok, žurim, nazovi“. Ima tu cjelovitih humoreski koje se pamte kao izdvojene minijature, farsičnosti kad je riječ o seksualnim i motivima zahodskih školjki, podrugljivosti na mentalitet i običaje naroda i pojedinaca općenito, ironije na životne uhodanosti, tragikomičnosti na životne nesnalažljivosti, viceva koji pojačavaju apsurd. Humor je piščev alat, ali sigurno pribježište od pretencioznosti. Humor je u ovoj predstavi način gledanja na svijet. Gledajući kroz prozor, kojeg je naslikao humor, kao da kaže Mijačika, bolje se vidi.
Cijena ulaznice iznosi 60 kuna, a prodaja se vrši u agenciji Kastavea, na kartomatu i u TIC-u Rijeka, u matuljskom New Soundu, te na webu www.kulturaplus.com.

Liburnija.net: Teatar Grdelin - 'Bok, žurim, nazovi' @ Kastav

Liburnija.net: Teatar Grdelin - 'Bok, žurim, nazovi' @ Kastav


Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!