Terra Liburna – Izrađena Lokalna razvojna strategija LAG-a

terra_liburna

Paralelno s aktivnostima za pokretanje LAG-a i okupljanja njegovih dionika, provele su se aktivnosti izrade Lokalne razvojne strategije, strateško plansko-razvojnog dokumenta. Kompletan materijal možete proučiti na ovom linku

Matulji – Lokalna akcijska grupa (LAG) ”Terra Liburna“ izradila je prvu Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje od 2013. – 2015. godine.

LAG ”Terra Liburna“ obuhvaća funkcionalne cjeline općina i gradova koji se nalaze na području mikroregije priobalja te obuhvaća dio riječkog prstena: Općinu Viškovo, Općinu Klana, Općinu Matulji i Grad Kastav te Liburniju – Grad Opatiju, Općinu Lovran te Općinu Mošćenička Draga.

Paralelno s aktivnostima za pokretanje LAG-a i okupljanja njegovih dionika, provele su se aktivnosti izrade Lokalne razvojne strategije, strateško plansko-razvojnog dokumenta.

Prva Lokalna razvojna strategija LAG-a ”Terra Liburna“ za razdoblje od 2013.-2015. podrazumijeva provedbu smjernica pravnog okvira za pripremu provedbe LEADER programa u Republici Hrvatskoj u pred-pristupnom razdoblju, Strategije ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2008.-2013., IPARD programa 2007.-2013. te je sukladna s LEADER programom za ruralni razvoj područja Europske unije (EU).

Ova razvojna strategije prati smjernice ruralnog razvoja Europske unije za buduće razdoblje koje treba uslijediti, a naročito sada kada je Hrvatska punopravna članica EU.

Kompletan materijal možete proučiti na ovom linku

I. Mellor / PodUčkun.net

error: Content is protected !!